„Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.” (Ewangelia Św. Marka 10:15).
Duszpasterstwo dzieci w parafii Św. Wojciecha prowadzone jest przez Księdza Macieja Pawłowskiego, Siostrę Joannę-Szarytkę, oraz Panią Katechetkę Martę Karyś. W każdą Niedzielę o godzinie 11.00 jest Msza Święta z udziałem dzieci, natomiast w każdą sobotę o godzinie 12.15 na wikariacie odbywa się próba scholi dziecięcej. Zapraszamy dzieci z naszej parafii do udziału we Mszy Świętej Niedzielnej, a dzieci grające i śpiewające do przyłączenia do naszej scholi.