I Niedziela Adwentu, 01.12.2019

1. Niedziela (1 grudnia) – Rozpoczynamy nowy okres liturgiczny – ADWENT i Nowy Rok Kościelny pod hasłem: „WIELKA TAJEMNICA WIARY”. W adwentowej liturgii Kościół przeżywa okres przygotowania ludzkości na pierwsze zstąpienie na świat Słowa Wcielonego. Pamiątkę tego faktu święcimy w noc Bożego Narodzenia. Podejmijmy tę decyzję, by nasz żywy udział w adwentowej liturgii przygotował nas wszystkich na przyjście Pana do naszych dusz przez łaskę pozyskaną w darze Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty. Dlatego wypraszajmy u naszego Odkupiciela łaskę mądrego i owocnego przeżywania tych dni. O godz. 8.00 Msza św. z udziałem Róż Żywego Różańca. Po Mszy św. przed wystawionym N.S. modlitwa różańcowa. Po zakończeniu wymiana tajemnic różańcowych. Intencje modlitwy różańcowej na m-c grudzień: PARAFIALNA – Modlimy się przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanie Poczętej za nasze rodziny, aby ożywione Duchem Misyjnym były miejscem przekazywania wiary i dawania świadectwa miłości, a w narodzinach Chrystusa odnalazły nadzieję i siłę do pokonywania trudności; PAPIESKA – Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią.

2. W okresie adwentowym Msze święte w niedziele będą odprawiane bez zmian, natomiast w dni zwykłe o godz. 6.00 (Msza św. roratnia), o godz. 8.00 (bez zmian) i o godz. 17.00 (Msza św. wieczorna – roratnia ); a więc w czasie adwentowym w dni powszednie nie będzie Mszy św. o godz. 7.00 i o 18.00. Od poniedziałku do piątku na godz. 17.00 zapraszamy również dzieci. Prosimy dzieci o przynoszenie lampionów.

3. W okresie adwentowym zapraszamy Parafian do nabywania świec adwentowych Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (małe świece od 5-ciu zł. wzwyż, duże świece od 12-stu zł. wzwyż) i opłatków dla rodzinnych wspólnot rodzinnych ( pobierając opłatki składamy dobrowolną ofiarę)). Świece i opłatki po każdej Mszy św. rozprowadzać będzie nasz Parafialny Zespół Caritas. Złożone ofiary przy pobraniu opłatków zostaną podzielone na dar charytatywny w zakresie naszej wspólnoty parafialnej oraz dla parafii na wyrównanie opłat za wykonane dotąd prace związane z ogrodzeniem.

4. W okresie adwentowym przy ołtarzu św. Józefa będzie ustawiony koszyk na produkty spożywcze dla będących w potrzebie. W tym celu można pobrać z tego miejsca reklamówkę.

5. Prosimy naszych Parafian, aby nie nabywali opłatków od osób, które mogą przybywać do mieszkań, podając się za wysłanych przez księży z parafii.

6. W tym roku nie będzie u nas rekolekcji adwentowych, ponieważ nie tak dawno przeżywaliśmy w naszej parafii Misje Święte łączone ze 130-tą rocznicą konsekracji kościoła, które trwały przez osiem dni. Chociaż doszło do tej wyjątkowej sytuacji, to jednak w całym okresie adwentowym jest przed nami wszystkimi ta wielka, wręcz niewyobrażalna, możliwość korzystania z daru Bożego miłosierdzia, by jak najlepiej przygotować się do przeżywania zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

6. Wtorek (3 grudnia) – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera.

7. Środa (4 grudnia) – Wspomnienie ( dowolne ) Św. Barbary, dziewicy i męczennicy.

8. Czwartek (5 grudnia) – O godz. 20.00 adoracja N.S, z modlitwą o nowe powołania kapłańskie i zakonne, przygotowana i prowadzona przez młodzież ZCB.

9. I Piątek (6 grudnia) – Po Mszy św. godz. 8.00 wystawienie N.S. i całodzienna adoracja. Spowiedź w czasie adoracyjnym i podczas Mszy świętych. Po południu będzie sprawowana tylko jedna Msza św. o godz. 17.00 – również z udziałem dzieci.

10. Sobota (7 grudnia) – Wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. Po Mszy św. godz. 8.00 Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Od godz. 9.00 księża będą u chorych z duszpasterską posługą.

11. II Niedziela Adwentu (8 grudnia) – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. Po każdej Mszy św. przed kościołem będzie zbiórka do puszek dla chorej Kasi po udarze. Zbiórka z upoważnieniem Ks. Bpa Jana Piotrowskiego. Wspólnota „Zarażę Cię Bogiem” zaprasza w przyszłą niedzielę na spotkanie „Bogawędka”, które odbędzie się o godz. 19.00 na „dworku” przy ul. Bodzentyńskiej z doktorantem teologii Piotrem Świerczewskim na temat „Dlaczego Bóg stworzył świat”? Zapraszamy szczególnie młodzież licealną, akademicką oraz pracującą.

12. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i aby mogli żyć w poszanowaniu godności i braterstwie z innymi.

13. Od 22 do 29 maja 2020 r. będzie Diecezjalna Pielgrzymka do Fatimy i innych miejsc w Portugalii. Zgłoszenia, Informacje i program pielgrzymki na stronie diecezjalnej.

14. Prasa katolicka do nabycia w zakrystii: „ Niedziela „Gość Niedzielny” , „Miłujcie się”.

15. W ubiegłym tygodniu zmarli: ś.p. Fryderyk Kosiński, Kamil Wiech, Halina Nowicka, Danuta Wójcik, Władysław Cedro. Módlmy się za nich i za zmarłych z naszych rodzin, aby otrzymali wieniec chwały w niebie.