I Niedziela Adwentu, 29.11.2020

 1. Dziś rozpoczynamy okres Adwentu. Uświadamiamy sobie, że jest to wyjątkowy czas, który powinien nam przypominać, że całe życie człowieka to czekanie – oczekiwanie  na spotkanie z Bogiem. Pan Jezus idzie przez całą historię naszego życia. Z Bogiem każda chwila jest wartością, bo  z Nim zawsze istnieje szansa na nowe otwarcie. On jest naszą obecną i ostatnią nadzieją. Ks. Bp Jan Piotrowski obchodzi szóstą rocznicę ingresu do Bazyliki Katedralnej  w Kielcach. Niech nasza modlitwa ogarniająca Go miłością będzie wdzięcznością za Jego biskupią posługę i prośbą o zdrowie, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej w Jego dalszej pasterskiej posłudze.
 2. W nadchodzącym tygodniu wspominamy:
  • W poniedziałek, Święto Św. Andrzeja Apostoła. Jest to dzień imienin bpa Andrzeja Kalety. Pamiętajmy o Nim i o innych solenizantach  w naszych modlitwach.
  • W czwartek, Wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. O godz. 20:00 adoracja prowadzona przez Młodzież o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
  • W piątek, Wspomnienie Św. Barbary Dz. i M. Po Mszy Św. o godz. 8:00 wystawienie NS z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adoracja całodniowa do godz. 17:00. Spowiedź podczas adoracji i Mszy Świętych.
  • W sobotę po Mszy Św. o godz. 8:00 Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Od godz. 9.00 kapłani przybędą do chorych z sakramentalną posługą. Gdyby u kogoś  z chorych były znane przeszkody związane z koronawirusem, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie przed wizytą.
 3. Za tydzień, w II Niedzielę Adwentu będziemy obchodzić Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. W tym dniu naszą modlitwą i ofiarą materialną składaną do puszek, wesprzyjmy katolików mieszkających na Wschodzie. Tego dnia o godz. 8:00 Msza Św. z udziałem Róż Żywego Różańca. Po Mszy św. wystawienie N.S i modlitwa różańcowa w wyznaczonych intencjach.
 4. Prasa katolicka do nabycia w zakrystii: „Niedziela”, „Gość  Niedzielny”.
 5. Solenizantom i Jubilatom bieżącego tygodnia  życzymy Bożego błogosławieństwa, wdzięczności i życzliwości od innych, bezpiecznych warunków życia i lepszej przyszłości.
 6. W ubiegłym tygodniu odeszli z tego świata: śp. Czesław Kozak,  Krystyna Włosowicz, Anna Nyk, Władysław Michalski, Jacek Szewczyk, Henryk Suchojad, Krystyna Kałaska, Helena Betlejewska, Andrzej Jandała. Niech Pan Bóg Im i zmarłym z naszych rodzin okaże miłosierdzie i przyjmie do swego Królestwa.

Porządek Mszy Świętych i Nabożeństw w okresie Adwentu oraz informacje:

 • Msze Święte w niedziele i święta sprawowane są bez zmian.
 • Msze Święte w dni powszednie sprawowane są o godz. 6:00 (Roraty), 8:00, 17:00 (Roraty). Nie ma Mszy o godz. 7:00 i 18:00.
 • Zachęcamy do nabywania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i opłatków dla wspólnot rodzinnych.
 • Przy ołtarzu Św. Józefa jest ustawiony kosz na produkty spożywcze dla osób będących w potrzebie.
Informacje dot. koronawirusa:
 • Osoby będące na kwarantannie, starsze, chore, osoby  opiekujące się małymi dziećmi czy osobami chorymi oraz osoby, które czują obawę przed zarażeniem, korzystają z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej aż do odwołania.
 • Osoby, które z poważnych i niezależnych od siebie przyczyn nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. sprawowanej w kościele parafialnym, mogą w niej uczestniczyć za pomocą transmisji w środkach masowego przekazu.
 • Wierni mogą przyjmować Komunię Świętą zarówno do ust, jak i na rękę.
 • Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada ustanowiono ograniczenia, nakazy i zakazy do dnia 27 grudnia 2020 r.:
  • zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
   • w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu oraz, że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa,  (….) z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
   • na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, ( … ) z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.
  • Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, (…) oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.