II Niedziela Adwentu, 06.12.2020

 1. Dziś o godz. 8:00 Msza Św. z udziałem Róż Żywego Różańca. Po Mszy św. wystawienie N.S i modlitwa różańcowa w wyznaczonych intencjach, jest zarazem Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Dzisiaj naszą modlitwą i ofiarą materialną składaną do puszek, wesprzyjmy katolików mieszkających na Wschodzie.
 2. W nadchodzącym tygodniu wspominamy:
  • W poniedziałek, wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.
  • We wtorek, UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. Msze Święte: 6:00, 8:00, 17:00.
  • W środę przypada czwarta rocznica święceń biskupich Ks. Biskupa Andrzeja Kalety. Modląc się za Niego prośmy o dary Ducha Świętego, o dobre zdrowie i aby przez Jego posługę Chrystus nauczał, uświęcał i prowadził.
  • W czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej. O godz. 20.00 adoracja N.S. prowadzona przez Młodzież ZCB.
  • W sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. Po Mszy o godz. 6:00 Nabożeństwo Nieustającej Nowenny do Niepokalanej Cudownego Medalika.
  • W najbliższa III niedziela Adwentu jest tzw. niedzielą Gaudete – niedzielą Radości. Obyśmy tak szybko płynący czas Adwentu napełnili radością Bożą w sercach, całkowicie zaufali opatrzności Bożej i mogli radośnie świętować Narodzenie Pańskie.
 3. Trzydniowe rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczną się w IV Niedzielę Adwentu (20 grudnia). Rekolekcje prowadził będzie Ks. dr Mirosław Kowalski, asystent Ks. Biskupa Andrzeja Kalety. Dalsze informacje o rekolekcjach podamy w przyszłą niedzielę.
 4. Już najwyższy czas, by Polska stała się państwem, które aktywnie stanie w obronie rodziny, bo tym największym zagrożeniem dla rodziny jest ideologia gender, która odrywając świat od Boga, wnosi zamęt w ludzkie sumienia i życie społeczne. To nie jest zgodne z zamysłem Boga wyrażonym w dziele stworzenia. Św. Jan Paweł II powiedział:” Bóg ogłasza, że jest absolutnym Panem życia, ukształtowanego na Jego obraz i podobieństwo ( Rdz 1, 26-28 ). Życie ludzkie ma zatem charakter święty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla się nienaruszalność samego Stwórcy” ( z encykliki Evangelium witae ). Wobec tego Komitet Inicjatywy Ustawodawczej – „Tak dla rodziny, nie dla gender” kieruje do nas prośbę z przesłaniem: „ powiedz STOP ideologizacji polskiego prawa. Podpisz się pod projektem ustawy …Dołącz do inicjatywy obywatelskiej „Tak dla rodziny, nie dla gender”! W odpowiedzi na tę prośbę możemy się podpisać na kartach podpisu w zakrystii i kancelarii. Zapraszamy.
 5. Solenizantom i Jubilatom bieżącego tygodnia  życzymy, aby w zdrowiu i pod Bożą opieką umiłowali pokój i prawdę oraz żyjąc zgodnie z głosem sumienia, byli wrażliwi na rozwój życia w miłości. 
 6. Prasa katolicka do nabycia w zakrystii: ”Niedziela”, „Gość Niedzielny”;
 7. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: śp. Lidia Skiba, Stanisław Głowacki. Módlmy się za nich, za zmarłych z naszych rodzin,  aby Chrystus okazał im swoje miłosierdzie i wprowadził ich do wiecznej chwały.

Porządek Mszy Świętych i Nabożeństw w okresie Adwentu oraz informacje:

 • Msze Święte w niedziele i święta sprawowane są bez zmian.
 • Msze Święte w dni powszednie sprawowane są o godz. 6:00 (Roraty), 8:00, 17:00 (Roraty). Nie ma Mszy o godz. 7:00 i 18:00.
 • Zachęcamy do nabywania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i opłatków dla wspólnot rodzinnych.
 • Przy ołtarzu Św. Józefa jest ustawiony kosz na produkty spożywcze dla osób będących w potrzebie.
Informacje dot. koronawirusa:
 • Osoby będące na kwarantannie, starsze, chore, osoby  opiekujące się małymi dziećmi czy osobami chorymi oraz osoby, które czują obawę przed zarażeniem, korzystają z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej aż do odwołania.
 • Osoby, które z poważnych i niezależnych od siebie przyczyn nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. sprawowanej w kościele parafialnym, mogą w niej uczestniczyć za pomocą transmisji w środkach masowego przekazu.
 • Wierni mogą przyjmować Komunię Świętą zarówno do ust, jak i na rękę.
 • Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada ustanowiono ograniczenia, nakazy i zakazy do dnia 27 grudnia 2020 r.:
  • zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
   • w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu oraz, że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa,  (….) z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
   • na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, ( … ) z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.
  • Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, (…) oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.