IV Niedziela Wielkanocna, 25.04.2021

 1. W myśl wskazań Kodeksu Prawa Kanonicznego podaje się do wiadomości, że Damian Marek Liwocha i Damian Piotr Jędrzejczyk, diakoni WSD w Kielcach, pochodzący z tutejszej parafii, przez posługę Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego otrzymają Święcenia Prezbiteratu. Święcenia te będą miały miejsce w Bazylice Katedralnej w Kielcach w sobotę 29 maja 2021 r. o godz. 10.00. Kto zna nieprawidłowości i przeszkody zabraniające wyżej wymienionym przyjęcia święceń prezbiteratu, w sumieniu zobowiązany jest poinformować o nich ks. proboszcza tutejszej wspólnoty parafialnej. Przełożeni i Wychowawcy alumnów WSD w Kielcach proszą ks. proboszcza, kapłanów, siostry zakonne i wiernych parafii o modlitwę za wspomnianych kandydatów do święceń prezbiteratu oraz o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego z tutejszej wspólnoty parafialnej. Wspomniana prośba dotyczy również Marcelego Jana Musiała, który 15 maja b.r. o godz. 10.00, również w Bazylice Katedralnej, otrzyma Święcenia Diakonatu.
 2. Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o powołania do Służby Bożej w Kościele. Modląc się za wspomnianych naszych alumnów, prośmy Najwyższego Pasterza i Kapłana o dalsze powołania, również i z naszej parafii. XV Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców. To bardzo ważne wskazanie. Tak więc pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich kierowcach, aby zawsze rozsądnie, bezpiecznie i trzeźwo korzystali ze swoich pojazdów i szanowali prawa innych.
 3. W nadchodzącym tygodniu:
  • We wtorek po Mszy św. godz. 18.00 Nabożeństwo ku czci Św. Józefa, patrona tego roku. W maju  to Nabożeństwo będzie łączone  z Nabożeństwem Majowym.
  • W czwartek Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. O godz. 20:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnotę Zarażę Cię Bogiem z modlitwą o powołania do kapłaństwa i zakonów.
  • W sobotę rozpoczynamy nowy miesiąc – maj, który dla nas wierzących  jest szczególną okazją do jednoczenia się z Maryją. Przez kontakt z Maryją  chciejmy się modlić w wszelakich potrzebach. Nabożeństwo majowe w naszej świątyni będzie w dni zwykłe po Mszy św. godz. 18.00, a w niedziele o godz. 17.00. Zapraszamy.
   • Tego dnia Wspomnienie Św. Józefa Rzemieślnika. W Sanktuarium  Św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach o godz. 11.00 będzie Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Jana Piotrowskiego. Po Mszy św. Ksiądz Biskup pobłogosławi kopie obrazu Św. Józefa z Sanktuarium i przekaże je przedstawicielom poszczególnych dekanatów. To zdarzenie dotyczy zbliżającej się  peregrynacji obrazu we wszystkich dekanatach naszej Diecezji Kieleckiej. U nas w Parafii Św. Wojciecha  rozpocznie się 1-go maja i potrwa do 8-go maja.
   • Po Mszy św. godz. 7.00 Nabożeństwo Nieustającej Nowenny do Niepokalanej Cudownego Medalika.
   • Po Mszy św. godz. 8.00  Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu sercu Maryi.
   • Od godz. 9.00 księża będą u chorych z sakramentalną posługą. Gdyby któraś z osób, wpisana na listę, była zakażona koronawirusem, prosimy o uprzedzającą  informację przez telefon.
 4. W najbliższą niedzielę Msza św. z udziałem Róż Żywego Różańca. Po zakończeniu Mszy św. wystawienie N.S. z modlitwą różańcową w wyznaczonych i określonych intencjach i wymiana tajemnic różańcowych.
 5. Solenizantom i Jubilatom życzymy zdrowia, wszelkich łask Bożych i aby wszyscy mogli się cieszyć poszanowaniem, godnymi warunkami, żyjąc w pokoju i pomyślności.
 6. Prasa katolicka do nabycia w zakrystii: „Niedziela” „Gość Niedzielny” i „Miłujcie się”.
 7. W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: + Janina Bednarska, + Marek Brzoza, + Grażyna Moń, + Sławomir Dudała, + Teresa Werhun, + Cecylia Berner i + ks. Henryk Marczewski – z Domu Księży Emerytów. Módlmy się za Nich, aby zmartwychwstały Pan wprowadził Ich do nieba.