IV Niedziela Wielkiego Postu, 22.03.2020

W czasie zagrożenia epidemicznego wszyscy jesteśmy proszeni o stosowanie się do zarządzeń władz państwowych i KEP co do liczby uczestników zgromadzeń nieprzekraczającej 50 osób.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W OKRESIE WIELKOPOSTNYM  I WSKAZANIA  ODNOŚNIE  OSTROŻNOŚCI ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. Droga Krzyżowa w piątki do 29 marca :  dla dorosłych o godz. 8.30 i 18.30 ( także dla młodzieży ); Nie będzie o godz.17.00.
 2. Zalecono  odwołanie rekolekcji wielkopostnych..
 3. W czwartki nie będzie adoracji N.S. o godz. 20.00.
 4. Kancelaria parafialna do odwołania w  b.r. będzie czynna we wtorki, środy i piątki od godz. 10.00 do 12.00.
 5. Można będzie uzyskać odpust zupełny za udział w Nabożeństwie Gorzkich Żalów, w modlitwie o dobre przygotowanie się do Wielkanocy, o szczere pojednanie się z Bogiem i bliźnimi,  poprzez dobrze odprawioną spowiedź.
 6. W tym czasie stanu epidemii należy unikać masowych zgromadzeń ludzi.
 7. Przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, znak pokoju należy przekazywać przez ukłon, bez podawania rąk,
 8. Pogrzeby mogą być odprawiane jak zwykle, oczywiście przy ograniczonej liczbie uczestników, np. do członków bliskiej rodziny..
 9. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 10. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielona została dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  • osobom w podeszłym wieku,
  • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  • osobom, które czują obawę przed zarażeniem
 11. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

POZOSTAŁE INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

 1. IV Niedziela Wielkiego Postu –  22 marca – LAETARE oznacza  RADUJ SIĘ. Pomimo wielkiego i zaskakującego nas trudu wynikającego z koronawirusa, Kościół jednak wzywa nas do radości, jaka dokonuje się w Wielkim Poście. Ta radość wypływa z pokuty, z nawrócenia, bo to nam,    ludzkim sumieniom,  przywraca pokój. Przyjmijmy tę dzisiejszą prośbę. O godz. 17.00 Nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
 2. Środa –  UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO – Dzień Świętości Życia. Szczególnie w tym dniu, ale i zawsze pamiętajmy w naszej modlitwie o tym, by wszystkie poczęte dzieci pozostały przy życiu, mogły się urodzić i wzrastać w godnych warunkach i zawsze były otoczone miłością najbliższych. Nie będzie spotkania z Akcją Katolicką.
 3. Sobota – Po Mszy św. godz. 7.00 Nabożeństwo Nieustającej Nowenny do Niepokalanej Cudownego Medalika.
 4. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, Bożego wsparcia na najdłuższe lata i aby w swoich środowiskach byli ludźmi pojednania i zgody.
 5. Prasa katolicka do nabycia w zakrystii: „Gość Niedzielny”,  „Niedziela” i  „Miłujcie się”;
 6. W ubiegłym tygodniu zmarli ś. p.: Janina Kaniowska, ks. Jan Anioł z Domu Księży Emerytów. Módlmy się za nich i za zmarłych bliskich naszemu sercu, aby zamieszkali  w domu Pana na wieki .…