Kielce Seniorom

Prezydent Miasta Kielce zaprasza do udziału w wydarzeniu „Kielce Seniorom”, jakie w dniach 10-12 października 2019 r. odbywać się będzie w Kielcach. Zaproszenie skierowane jest do Seniorów, którym należy się uwaga, uznanie za ich bezcenną i bezinteresowną miłość oraz niezgłębioną mądrość i przychylność, jakimi obdarowują młodsze pokolenia.

W programie między innymi: przekazanie kluczy do miasta Seniorom, pierwsze w Polsce Międzynarodowe Targi Seniora, międzypokoleniowe wystawy, koncerty w różnych miejscach miasta, pokazy, konkursy, strefy aktywności dla babć, dziadków i wnucząt, bezpłatne badania zdrowotne i spotkania z wyjątkowymi gośćmi.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie: http://www.kielceseniorom.pl