NOWE ZALECENIA [WAŻNE]

Od dnia 7 listopada b.r. w nawiązaniu do ogólnych zaleceń, u nas w kościele św. Wojciecha podczas sprawowania Mszy świętych i nabożeństw może uczestniczyć najwyżej 89 osób, zachowując obowiązek zakrywania ust i nosa (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Przy wejściach do kościoła znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń.

Stosujemy zasady:

  • stosuj się do obecnie obowiązujących ograniczeń,
  • zakrywaj usta i nos,
  • często myj i dezynfekuj ręce,
  • zachowuj bezpieczną odległość od innych osób,
  • unikaj dotykania oczu, nosa i ust,