Kurs formacji Biblijnej w Koinonii

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach zaprasza na kurs Uczniowie z Emaus prowadzony w dniach 7-9 grudnia 2018 r., w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach.

Kurs ten pomaga poznać Pismo Święte i rozpalić serce miłością do Jezusa, który jest Słowem Bożym.

Podobnie jak Jezus Zmartwychwstały dołączył do uczniów z Emaus, tak samo my chcemy iść tą drogą, aby On sam wyjaśniał nam Pisma, oraz przemienił nas w świadków, którzy osobiście spotkali się ze Zmartwychwstałym Panem obecnym w Słowie Bożym i Eucharystii.

Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie: www.rmissio.pl

_____________________

Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53a
25-411 Kielce
tel.: 606-124-328; 41-368-57-03