Nabór do Studium Organistowskiego

Diecezjalne Studium Organistowskie w Kielcach rozpoczynające 30 jubileuszowy rok działalności, ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020.

Egzamin wstępny odbędzie się w drugą sobotę września tj. 14 września 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Studium przy ul. Wesołej 54 w Kielcach.

Na egzamin przynosimy komplet wymaganych dokumentów, których wykaz jest umieszczony w czasopiśmie Śpiewajmy i grajmy Bogu oraz na stronie Studium.

Wymagania:

– umiejętność podstawowej gry na fortepianie (2 proste utwory),

– sprawdzenie predyspozycji słuchowych (melodycznych i harmonicznych),

– sprawdzenie predyspozycji rytmicznych,

– rozmowa kwalifikacyjna.

Egzamin odbywa się indywidualnie przed Komisją Studium.

Studenci Studium nabywają umiejętności:

– gry na organach podczas liturgii a także gry koncertowej,

-prowadzenia śpiewów liturgicznych,

-animowania życia muzycznego w parafiach,

-prowadzenia chórów zespołów śpiewaczych, chórów, scholi gregoriańskich.

Ks. Przemysław Moćko
WICEDYREKTOR DIECEZJALNEGO STUDIUM ORGANISTOWSKIEGO
IM. ŚW. CECYLII I KS. PROF. ZBIGNIEWA ROGALI W KIELCACH