Niedziela Świętej Rodziny, 27.12.2020

 1. Dziś Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Dziś swoje imieniny obchodzi ks. Bp Jan Piotrowski. Z wdzięcznością za Jego pasterską posługę w naszej Diecezji Kieleckiej, pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach prosząc Jezusa Chrystusa, najwyższego Pasterza, o zdrowie, cierpliwość i wszelkie łaski na dalsze pasterskie posługiwanie.
 2. W nadchodzącym tygodniu wspominamy:
  • W poniedziałek Święto Świętych Młodzianków Męczenników,
  • W czwartek wspomnienie Św. Sylwestra, papieża. Koniec roku kalendarzowego. Po Mszy Świętej o godz. 18:00 przed Najświętszym Sakramentem podziękujemy Bogu za łaski mijającego roku oraz przeprosimy Go za nasze popełnione grzechy. Tego dnia nie będzie Adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 20:00.
  • W piątek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Rozpoczynamy Nowy Rok Pański 2021. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msze Święte w porządku niedzielnym. Po Mszy św. godz. 8.00 przy wystawionym N.S. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i błogosławieństwo. Wyjątkowo, z okazji wspomnianej uroczystości, będzie tylko dwugodzinna adoracja N.S. po zakończonej Mszy św. godz. 13.00; (od 14.00 – 16.00). Z okazji obchodzonej uroczystości nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Ofiara składana na tacę przekazana będzie na Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej.
  • W sobotę wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. Po Mszy Św. godz. 8.00 Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Od godz. 9.00 księża przybędą do chorych z sakramentalną posługą. Gdyby u kogoś z chorych były znane przeszkody związane z koronawirusem, prosimy nas wcześniej powiadomić.
  • W nadchodzącą niedzielę o godz. 8.00 Msza Św. z udziałem Róż Żywego Różańca. Po Mszy św. przed wystawionym wspólna modlitwa różańcowa w określonych intencjach na miesiąc styczeń.
 3. Od 28 do 31 grudnia Msze Święte wieczorne sprawowane są o godz. 18:00, zaś od 2 stycznia o godz. 17:00.
 4. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa w trosce o zdrowie nas wszystkich wizyta duszpasterska będzie miała inny charakter. Zapraszamy do naszej parafialnej świątyni na wspólną Mszę świętą o godz. 17:00 w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Rodzin i mieszkańców wyznaczonych w określonych grupach. Na zakończenie Mszy świętej będzie wystawienie N.S. z udzieleniem kolędowego błogosławieństwa. Po błogosławieństwie będzie można zabrać pamiątkowy obrazek z przygotowaną modlitwą na tę uroczystą chwilę kolędową i poświęconą wodę na pokropienie mieszkania. Taką Kolędę rozpoczniemy po 6 stycznia 2021 r. Dokładny rozkład zaproszenia dla poszczególnych grup podamy w ogłoszeniach i na stronie internetowej parafii w przyszłą niedzielę. Dokładny rozkład zaproszenia dla poszczególnych grup podamy w ogłoszeniach i na stronie internetowej w przyszłą niedzielę. Jeśli będzie taka decyzja ze strony naszych Parafian, to zachęcamy do tradycyjnego złożenia ofiar w czasie tej Mszy świętej, które w tym trudnym czasie, jaki wszyscy przeżywamy, stałyby się wielkim wsparciem na utrzymanie kościoła naszej Parafii. Ufajmy, że pomimo tego zaskoczenia, będzie radość z naszych wspólnych spotkań.
 5. Solenizantom i Jubilatom bieżącego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia : aby żyli w miłości i mieli dobre warunki rozwoju, bez cierpień, krzywd i opuszczenia. Niech cieszą się błogosławieństwem Bożym.
 6. Prasa katolicka do nabycia w zakrystii: „Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Miłujcie się”.
 7. Módlmy się za zmarłą w ubiegłym tygodniu śp. Beatę Komender i za zmarłych bliskich naszemu sercu, aby usprawiedliwieni łaską przyniesioną przez Nowonarodzonego, stali się dziedzicami życia wiecznego.
Informacje dot. koronawirusa:
 • Osoby będące na kwarantannie, starsze, chore, osoby  opiekujące się małymi dziećmi czy osobami chorymi oraz osoby, które czują obawę przed zarażeniem, korzystają z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej aż do odwołania.
 • Osoby, które z poważnych i niezależnych od siebie przyczyn nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. sprawowanej w kościele parafialnym, mogą w niej uczestniczyć za pomocą transmisji w środkach masowego przekazu.
 • Wierni mogą przyjmować Komunię Świętą zarówno do ust, jak i na rękę.
 • Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada ustanowiono ograniczenia, nakazy i zakazy do dnia 27 grudnia 2020 r.:
  • zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
   • w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu oraz, że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa,  (….) z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
   • na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, ( … ) z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.
  • Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, (…) oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.