Spotkanie z misjonarką na WESOŁEJ54

W imieniu ICPE Misja Polska zapraszamy w poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. na spotkanie z p. Marią Vadią, świecką misjonarką i osobą obdarowaną charyzmatami.

Spotkanie organizowane jest w ramach trwającego Roku Duszpasterskiego pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym“.

17.30 – Konferencja
18.30 – Msza święta
19.30 – Nabożeństwa modlitewne „Wieczór Ducha Świętego”