“Trasa Czerwonej Nitki”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zaprasza wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego na ogólnopolskie wydarzenie pt. „Trasa Czerwonej Nitki” – w sobotę, 9 czerwca na kielecką Kadzielnię.

>> Komunikat Kurii Diecezjalnej