Tydzień ekumeniczny 2021

W dniach 18-25 stycznia 2021 r. przeżywać będziemy w całym Kościele kolejny już Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem:Trwajcie w mojej miłości,a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15, 5-9).

W naszej diecezji z uwagi na sytuację pandemiczną będzie jedynie jedno nabożeństwo Słowa Bożego, które odbędzie się 18 stycznia o godzinie 19.00 w kościele św. Maksymiliana  Kolbego w Kielcach. Nabożeństwu będzie przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Łączność duchową z celebrującymi będzie można zachować poprzez transmisję internetową prowadzoną na stronie parafii.

Ks. Paweł Samiczak
DIECEZJALNY REFERENT DS. EKUMENIZMU