Uroczystość Wszystkich Świętych, 01.11.2020

 1. Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w porządku niedzielnym.
  • W tym roku z powodu  coraz liczniejszych zachorowań spowodowanych szerzeniem się epidemii wywołanej przez koronawirusa nie będą sprawowane Msze święte na cmentarzach, a nawet od wczoraj, dzisiaj w Uroczystość WW Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) wszystkie cmentarze będą zamknięte.
  • Na czas trwania pandemii możemy uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące, udzielony przez Penitencjarię Apostolską. Odpust można uzyskać przez 8 dowolnych dni listopada. Aby go uzyskać obowiązują warunki: nawiedzić  z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych (od południa) oraz w Dniu Zadusznym, odmawiając tam „Ojcze nasz”, „Wierzę” i spełniając zwykłe warunki odpustu: spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Św. oraz wolność od przywiązywania się do grzechu.
  • W intencji zgłoszonych,  poza wypominkami jednorazowymi, będziemy się modlić w niedziele przed Mszą św. godzina: (8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 18.00), a  za zmarłych zgłoszonych w „Wypominkach” jednorazowych  2 listopada – w Dzień Zaduszny – przed Mszą św. godz. 18.oo  i po Mszy św. wieczornej podczas  żałobnej procesji do Figury Jezusa Frasobliwego przy naszym kościele.
  • We wtorki listopada b.r. o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji wszystkich zgłoszonych i polecanych Panu Bogu  w wypominkach, a po  Mszy świętej modlitwa     za zgłoszonych w wypominkach jednorazowych.
  • Jeszcze przez dwa tygodnie można pobierać kartki na wypominki roczne, półroczne, kwartalne  i jednorazowe, a po wpisaniu imion i nazwisk zmarłych przekazywać je w zakrystii lub kancelarii.
 2. W poniedziałek: Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte o godz. 7:00, 8:00 i 18:00.
 3. W środę: Wspomnienie Św. Karola Boromeusza, biskupa.
 4. W czwartek, I Czwartek Miesiąca: o godz. 20.00 adoracja N.S. z modlitwą o nowe powołania kapłańskie i zakonne prowadzona przez Młodzież ZCB. 
 5. W piątek, I  Piątek Miesiąca: po Mszy św. godz. 8.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i adoracja do godz. 18.00. Spowiedź w czasie adoracyjnym i podczas Mszy świętych;
 6. W sobotę, I Sobota Miesiąca: Po Mszy św. godz. 8.00 Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi; Od godz. 9.00 kapłani z duszpasterską posługą przybędą do chorych; jeśli byłby u kogoś  z chorych  znane przeszkody związane z pandemią koronawirusa, prosimy o uprzedzające nas powiadomienie; 
 7. W przyszłą niedzielę, 8 listopada: O godz. 8.00 Msza św. z udziałem Róż Żywego Różańca. Po Mszy św. przy wystawionym Najświętszym Sakramentem modlitwa różańcowa w wyznaczonych intencjach.
 8. Prasa katolicka do nabycia w zakrystii: „Gość Niedzielny”, „Niedziela” i „Miłujcie się”.
 9. Solenizantom i Jubilatom bieżącego tygodnia  życzymy , aby swoim życiem potwierdzali swoją miłość do Jezusa i byli odpowiedzialnymi za podtrzymywanie , umacnianie wspólnoty Kościoła i trwali w zdrowiu i nadziei na lepszą przyszłość.
 10. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w październikowym Nabożeństwie różańcowym – dorosłym, dzieciom szkolnym z naszymi katechetkami; Bóg zapłać za ich modlitwę.
 11. Bardzo dziękujemy Policji, innym  grupom chroniącym również nasz kościół Św. Wojciecha  przed dewastacją podczas znanych  marszów niedoceniających godności  ludzkiego życia i ośmieszających Kościół i Kapłanów. Jakżeż ważne i pouczające na wszystkie czasy  są słowa Św. Jana Pawła II: „We wzajemnej relacji między mężem i żoną winno być także poszanowanie wartości osobowej nowego życia, czyli dziecka, od pierwszej chwili jego poczęcia. ( … ) Zachowując wprawdzie szacunek wobec tych wszystkich, którzy myślą inaczej, trudno jest uznać z obiektywnego i bezstronnego punktu widzenia, że postępuje zgodnie z prawdziwą godnością ludzką  ten, kto pozwala na unicestwienie i zniszczenie życia poczętego w łonie matczynym. Konsekwentnie, nie można uznać, że programy, które doradzają, ułatwiają, dopuszczają takie postępowanie, służą obiektywnemu dobru człowieka, dobru moralnemu, i przyczyniają się do uczynienia życia ludzkiego naprawdę bardziej ludzkim, …. że służą tworzeniu lepszego społeczeństwa”.
  Do wspólnej modlitwy w intencji pokoju i ładu społecznego w ojczyźnie zachęcają Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich oraz ojcowie paulini. Od 3 do 11 listopada na Jasnej Górze zostanie odprawiona Nowenna w tej intencji, natomiast od 11 do 13 listopada będą miały miejsce narodowe rekolekcje. Nowenna w intencji narodowego pojednania planowana jest od 3 do 11 listopada o godzinie 15.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Ojcowie Paulini zapraszają do uczestnictwa w niej za pośrednictwem mediów.  
 12. W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. Ireneusz Dziemidok, Teodozja Lisowska, Stanisław Tusień, Jolanta Gula-Totoń, Marianna Wiśnicka, Stanisława Kwiatkowska, Jadwiga Zemsta, Franciszek Grabosz, Helena Zdeb, Ks. Stanisław Kapica proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego Kielce – Białogon. Módlmy się za nich, wpisanych w dniu chrztu do księgi zbawienia, aby mieli udział w dobrach królestwa niebieskiego.

BIEŻĄCE I  DALSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE   KORONAWIRUSA

 • Od dnia 17 października b.r. w nawiązaniu do ogólnych zaleceń, u nas w kościele św. Wojciecha  podczas sprawowania Mszy świętych i nabożeństw może uczestniczyć do 90-ciu osób, zachowując obowiązek zakrywania ust  i nosa ( z wyłączeniem osób sprawujących kult ). W wejściu do kościoła są dostępne pojemniki z płynem dezynfekcyjnym.
  Wskazania  Ks. Biskupa Jana  Piotrowskiego:
 •  Pamiętając jednak o osobach będących na kwarantannie, osobach starszych, chorych, osobach opiekujących się małymi dziećmi czy osobami chorymi, oraz osobach, które czują obawę przed zarażeniem, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej aż do odwołania.
 •  Osobom, które z poważnych i niezależnych od siebie przyczyn nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. sprawowanej w kościele parafialnym, mogą  w niej uczestniczyć za pomocą transmisji w środkach masowego przekazu.
 • Wierni mogą przyjmować Komunię Świętą zarówno do ust, jak i na rękę.