V Niedziela Wielkanocna, 10.05.2020

  1. Niedziela (10 maja): O godz. 17.00 Nabożeństwo majowe.
  2. Środa (13 maja): Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. U nas w kościele Nabożeństwo fatimskie rozpocznie się modlitwą różańcową o godz. 19.30 i po niej Msza św. Z wiadomych nam zastrzeżeń nie będzie procesji z figurą MB Fatimskiej. Serdecznie zapraszamy na to pierwsze Nabożeństwo Fatimskie w tym roku.
  3. Czwartek (14 maja): Święto Św. Macieja, Apostoła. O godz. 20.00 adoracja N.S. przygotowana przez młodzież. Zapraszamy.
  4. Sobota (16 maja): Święto Św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski. Po Mszy św. godz. 7.00 Nabożeństwo Nieustającej Nowenny do Niepokalanej Cudownego Medalika. W Bazylice Katedralnej, Jędrzejowie oraz Tczycy o godz. 10.00 święcenia diakonatu. Módlmy się za tych, którzy otrzymają te święcenia i pamiętajmy nadal w naszych modlitwach z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
  5. NABOŻEŃSTWO MAJOWE w naszej świątyni: w dni zwykłe po Mszy św. godz. 18.00, a w niedziele o godz. 17.00. Starajmy się, aby udział w tym Nabożeństwie coraz bardziej zachęcał nas do naśladowania Najświętszej Maryi Panny, która jest dla każdego z nas wzorem życia i postępowania.
  6. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w określonych grupach i indywidualnie uczestniczyli z czwartku na piątek w adoracji i modlitwie Piętnastego Jerycha Różańcowego. Następne spotkanie będzie 4/5 czerwca. Bóg zapłać za modlitwę w bardzo wielu potrzebnych intencjach. Również bardzo wielkie wyrazy wdzięczności przekazujemy parafianom, którzy uczestnicząc we Mszach świętych niedzielnych w ograniczonej ilości osób, przekazują piękną ofiarę na tacę i także kilku osobom, które złożyły ofiarę na konto parafialne – BANK PEKAO nr 81 1240 1372 1111 0000 1249 4462 .Bóg zapłać!
  7. Prasa katolicka do nabycia w zakrystii: „Gość Niedzielny”, „Niedziela” .
  8. Do odwołania obowiązują nas przepisy dotyczące liczby wiernych w kościołach.W odniesieniu do wskazań informujemy, że w naszym kościele Św. Wojciecha będzie mogło uczestniczyć podczas jednej Mszy św. 60 osób. Wejście do kościoła od str. Pl. Św. Wojciecha. Dalsze informacje będziemy podawać na bieżąco.
  9. Solenizantom i Jubilatom bieżącego tygodnia życzymy: zdrowia, Bożej opieki i aby ich rodziny rozwijały się w pokoju, szczęściu i pomyślności.
  10. W minionym tygodniu zmarli: ś. p. Jerzy Kołba, Marianna Bakalarz, Ryszard Długosz. Módlmy się za nich, za zmarłych zarażonych koronawirusem i za zmarłych bliskich naszemu sercu, aby weszli do nowego życia w chwale nieba.

 

Kielce, dnia 8 maja 2020 r.

Nr OD – 9/20

KOMUNIKAT

Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego prosi, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.

Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną wiarą i tradycją – przedstawiciele rożnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji.

Biskup Kielecki Jan Piotrowski zaprasza duchownych i wiernych świeckich naszej diecezji do podjęcia wyżej wymienionej inicjatywy.

Ks. Dariusz Gącik
WIKARIUSZ GENERALNY

 

Kielce, dnia 4 maja 2020 r.

Nr OA – 58/20

 

Drodzy Diecezjanie!

W minioną niedzielę (3 maja br.) otrzymaliśmy radosną wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek mianował kapłana diecezji kieleckiej – ks. prałata Henryka Jagodzińskiego, Pierwszego Radcę Nuncjatury Apostolskiej w Bośni i Hercegowinie, Nuncjuszem Apostolskim w Ghanie, wynosząc go jednocześnie do godności Arcybiskupa tytularnego Limosano. Arcybiskup Nominat pochodzi z Małogoszcza. Jest kapłanem od 1995 r. W tym czasie był wikariuszem parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju. Następnie podjął studia specjalistyczne w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, które zwieńczył tytułem doktora Prawa Kanonicznego W r. 2001 rozpoczął służbę dyplomatyczną Stolicy Apostolskiej, posługując na placówkach dyplomatycznych na Białorusi, w Chorwacji, w Sekcji ds. Relacji z Państwami Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, jak również na placówkach dyplomatycznych w Indiach,
w Bośni i Hercegowinie. W r. 2014 został podniesiony do godności Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

Dzieląc się z Wami tą radością, zapraszam do modlitwy w intencji Arcybiskupa Nominata, aby z gorliwością spełniał powierzoną Mu posługę.

Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa

                                                                                                                                                         Wasz Biskup
                                                                      † Jan Piotrowski