V Niedziela Wielkiego Postu, 29.03.2020

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W OKRESIE WIELKOPOSTNYM  I WSKAZANIA  ODNOŚNIE  OSTROŻNOŚCI ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

Według zarządzeń KEP, Biskupa Kieleckiego, władz państwowych i sanitarnych w odniesieniu do liczby wiernych, wynoszącej maksimum 5 osób na Mszy św., nabożeństwach i pogrzebach  (  niezachowanie przepisów grozi karami grzywny  ).

*Droga Krzyżowa w piątki do 29 marca :  dla dorosłych o godz. 8.30 i 18.30 .

 

*Zalecono  odwołanie rekolekcji wielkopostnych..

 

*W czwartki nie będzie adoracji N.S. o godz. 20.00.

*Kancelaria parafialna do odwołania w  b.r. będzie czynna we wtorki, środy i piątki od godz. 10.00 do 12.00.

*Można będzie uzyskać odpust zupełny za udział w modlitwie o dobre przygotowanie się do Wielkanocy, o szczere pojednanie się z Bogiem i bliźnimi,  poprzez dobrze odprawioną spowiedź.

*W tym czasie kryzysu należy unikać masowych zgromadzeń ludzi.

* Znak pokoju należy przekazywać przez ukłon, bez podawania rąk,

*Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielona została dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej  do czasu podania nam dalszej informacji następującym wiernym:

* osobom w podeszłym wieku,

* osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

* dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

* osobom, które czują obawę przed zarażeniem

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

V Niedziela Wielkiego Postu ( 29 marca )

*O godz. 17.00 Nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

I Piątek miesiąca ( 3 kwietnia )

 

*Msze św. w godzinach  bez zmian ( 7.00, 8.00 i 18.00 ), ale tylko z udziałem 5-ciu osób. Spowiedź i adoracja N.S.  od 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 18.00.  W podejściu do konfesjonału też nie może być więcej niż 5 osób.

I Sobota  ( 4 kwietnia )

*Z wiadomej przeszkody –  koronawirusa, księża nie będą mogli przybyć z sakramentalną posługą do chorych. Jeśli minie to zagrożenie, podamy nowe informacje. Natomiast w przypadku bardzo ciężkiego stanu chorej osoby, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby do ks. proboszcza czy księży wikariuszy.  

 

Niedziela Palmowa ( Męki Pańskiej  5 kwietnia )

 

* Po Mszy św. godz. 8.00 przy wystawionym N.S. modlitwa różańcowa wyjątkowo z udziałem 5-ciu osób.  Intencje : PARAFIALNA – Módlmy się o zatrzymanie koronawirusa, zdrowie dla zakażonych, siłę dla personelu medycznego, życie wieczne dla zmarłych; PAPIESKA – Aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc   i towarzyszenie.

*W czasie Mszy św. błogosławieństwo palm bez pokropienia wodą święconą.

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia i Bożej mocy, by wiernie trwali przy Jezusie Chrystusie w każdej trudnej sytuacji życia.

W ubiegłym tygodniu zmarli ś. p.: Marianna Wrona, Władysław Siejka. Módlmy się za nich, za zmarłych zarażonych koronawirusem i zmarłych z naszych rodzin, aby Pan Bóg dał im wieczną radość w niebie…