Wesołego Alleluja!

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości i nadziei.

Drodzy Parafianie,

W ten dzisiejszy dzień ze szczególną mocą dociera do nas najważniejsza prawda Ewangelii: CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ON ŻYJE! To On przychodzi do nas z darem pokoju i nowej nadziei. Dzieląc się radością płynącą z wiary w moc miłości Bożej, która się nigdy nie kończy, my kapłani, składamy Wam najserdeczniejsze wielkanocne życzenia. Niech Zmartwychwstały Pan będzie dla Was światłem w podejmowaniu woli Bożej. Życzymy Bożego pokoju, zdrowia i nadprzyrodzonej nadziei łączonej ze szczęściem we wszystkich wydarzeniach codzienności, a zwłaszcza tej kiedy walczymy z koronawirusem. I też bardzo prosimy obecnych o przekazanie naszych życzeń dla Waszych rodzin i bliskich Wam osób. My Kapłani, dziękujemy Wam za liczne i piękne życzenia na Dzień Kapłaństwa i z okazji Świąt Wielkanocnych.

Bóg zapłać! Szczęść Boże.