XX Niedziela Zwykła, 16.08.2020

 1. Drodzy Parafianie, starajmy się wszyscy, aby w zatroskaniu o szczęście dla naszej Ojczyzny nie zanikały modlitwy indywidualne, wspólnotowe, a przede wszystkim rodzinne, bo modlitwa to dobry sposób, aby nam wszystkim i następnym pokoleniom zapewnić dobre życie w kraju, w którym panować będą zasady moralne w pełni wypływające z Dekalogu, nauki Chrystusa i nauczania Kościoła. Każda rodzinna modlitwa jest zasiewem Bożej miłości, gdyż jak powiedział Św. Jan Paweł II „ poprzez tę miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i staje się źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dzieci. Rodzina jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości ( … ) ta miłość Boga w rodzinie stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament . A więc łącząca się z Bogiem rodzina to najlepsza przyszłość dla naszej Ojczyzny.
 2. Poniedziałek (17 sierpnia): Wspomnienie Św. Jacka, prezbitera;
 3. Środa (19 sierpnia): Dziewiętnasta rocznica śmierci Ks. Biskupa Mieczysława Jaworskiego. Modląc się za Niego, pamiętajmy też w naszej modlitwie o wszystkich zmarłych pasterzach Diecezji Kieleckiej.
 4. Czwartek (20 sierpnia): Wspomnienie Świętego Bernarda, opata i doktora Kościoła;
 5. Piątek (21 sierpnia): Wspomnienie Św. Piusa X, papieża;
 6. Sobota (22 sierpnia): Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Po Mszy św. godz.7.00 Nabożeństwo Nieustającej Nowenny do Niepokalanej Cudownego Medalika.
 7. Prasa katolicka do nabycia w zakrystii: „Gość Niedzielny”, „Niedziela” i „Miłujcie się”.
 8. Solenizantom i Jubilatom bieżącego tygodnia życzymy: zdrowia, Bożej opieki i aby cieszyli się pomyślnością i promieniowali radością płynącą z wiary.
 9. W ubiegłym tygodniu zmarły ś. p. Maria Kaleta, Lidia Kita. Módlmy się za nie, za zmarłych z naszych rodzin i za wszystkich naszych rodaków, którzy oddali swoje życie za naszą Ojczyznę, aby Pan Bóg okazał im swoje miłosierdzie i dał im zbawienie…
 10. INFORMACJE NA CZAS WAKACJI:
  *Do 30 sierpnia b.r. włącznie, w niedziele i w uroczystości nie będzie Mszy świętej o godz. 16.00 *Kancelaria parafialna będzie czynna: w środy i soboty od godz. 10.00 – 12.00, a w pozostałe dni ( wtorki i piątki bez zmian ( 10.00 – 12.00 i od 15.00 – 17.00 ).
  *Nie będzie czwartkowych adoracji N.S. ( godz. 20.00 ) prowadzonych przez Wspólnotę Młodzieży
 11. NADAL WALCZYMY Z KORONAWIRUSEM. Żebyśmy wszyscy mogli zatrzymywać rozprzestrzenianie się epidemii, musimy dostosować się do konkretnych aktualnych zaleceń. Uczestnicząc we Mszach świętych lub innych obrzędach religijnych można uczestniczyć bez ograniczeń, ale w świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa maseczkami. W wejściu do kościoła są dostępne pojemniki z płynem dezynfekcyjnym.