XXX Niedziela Zwykła, 25.10.2020

 1. Niedziela (25 października):
  • Przypada 31.  rocznica poświęcenia naszego Kościoła. Dziękując Panu Bogu za ten nasz przybytek jesteśmy wdzięczni wszystkim zmarłym fundatorom, budującym, ofiarodawcom kościoła oraz wszystkim, którzy się modlili i nadal modlą się w naszej świątyni. Starajmy się nadal,  na miarę naszych możliwości, wspierać duchowo i materialnie tę naszą świątynię.
  • Na Mszę św. godz. 11.00 zapraszamy dzieci klas III. ze Szkoły Podst. nr 15, przygotowujących się na I Komunię świętą.
 2. Środa (28 października): ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA.
 3. Czwartek (29  października): O godz. 20.00 czwartkowa  adoracja N.S. prowadzona przez Młodzież ZCB.
 4. Sobota (31 października): Po Mszy św. godz. 7.00 Nabożeństwo Nieustającej Nowenny do Niepokalanej Cudownego Medalika.
 5. NIEDZIELA (1 listopada):
  • UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – (Msze święte w naszym kościele jak w każdą niedzielę).
  • W nawiązaniu do tej uroczystości i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół przestrzega przed Halloween. Nie pozwalajmy i nie dopuszczajmy do tego, by ten pogański obyczaj wdrażał dzieci, młodzież, może i dorosłych, w okultyzm, magię i satanizm – w zatracanie wiary i zbawienia.
 6. DOTYCHCZASOWE I DALSZE ZASKAKUJACE NAS ZALECENIA PRZED KORONAWIRUSEM
  • Od dnia 17 października b.r. w nawiązaniu do ogólnych zaleceń, u nas w kościele św. Wojciecha  podczas sprawowania Mszy świętych i nabożeństw może uczestniczyć do 90-ciu, zachowując obowiązek zakrywania ust i nosa (z wyłączeniem osób sprawujących kult). W wejściu do kościoła są dostępne pojemniki z płynem dezynfekcyjnym.
  • Ksiądz Biskup Ordynariusz wydał dekret, w którym udziela dyspensy od uczestniczenia we Mszy świętej w niedzielę i święta osobom będącym na kwarantannie, starszym, chorym, opiekującym się dziećmi oraz czującym obawę przed zarażeniem.
  • W tym roku nie odbędą się msze święte na cmentarzach w dzień wszystkich świętych.
 7. Solenizantom i Jubilatom bieżącego tygodnia  życzymy im dobrych i bezpiecznych warunków życia i życzliwej pomocy ich otoczenia i silnej wiary w ojcowską miłość Boga.
 8. Tak jak dotąd, możemy jeszcze pobierać kartki na wypominki roczne, półroczne, kwartalne   i jednorazowe,  a po wpisaniu imion  i nazwisk Zmarłych ustalić godzinę Mszy św.  przed którą będziemy modlić się wspólnie za poleconych Zmarłych (8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 18.00). Dalsze informacje o modlitwie za zmarłych zgłoszonych w wypominkach jednorazowych podamy w przyszłą niedzielę
 9. Jest już dostępna Księga intencji mszalnych na przyszły rok 2021. Zapraszamy.
 10. Prasa katolicka do nabycia w zakrystii: „Gość Niedzielny”, „Niedziela” i „Miłujcie się”.
 11. W minionym tygodniu zakończyli ziemskie pielgrzymowanie do domu Ojca w niebie: ś .p. Maria Gumula, Mieczysław Jamioł i Ks. Piotr Bugaj (były wikariusz w naszej parafii). Módlmy się za nich i za zmarłych z naszych rodzin, aby nasz Pan Jezus Chrystus, który zwyciężył śmierć, dał im życie wieczne.