XXX Niedziela Zwykła, 27.10.2019

 1. Poniedziałek, 28.10.2019: ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA.
 2. Czwartek, 31.10.2019: o godz. 20.00 adoracja N.S., przygotowana i prowadzona przez młodzież ZCB.
 3. Piątek, 1.11.2019: Uroczystość Wszystkich Świętych:
  • Ta uroczystość jest dla nas nie tylko okazją do dziękowania Bogu za tak wielu świętych, za znanych i nieznanych bohaterów wiary, którzy już doszli do celu w królestwie niebieskim. Jest ona także dla nas szansą, byśmy nadal wierzyli, że należymy do grona wybranych przez Boga, jako Jego dzieci, powołani do grona świętych w chwale nieba.
  • Msze święte w naszej świątyni: godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 13.00 i 18.00 – nie będzie Mszy św. o godz.16.00.
  • Ponieważ w tym roku przypada zbieżność I Piątku miesiąca z uroczystością Wszystkich Świętych, wystawienie N.S. z Litanią do N.S.P.J będzie tylko po Mszy św. godz. 8.00 z błogosławieństwem, a spowiedź podczas wszystkich Mszy świętych.
  • Msze święte na cmentarzach kieleckich; Cmentarz Nowy – godz. 11.00 – przewodniczy Ksiądz Bp. Jan Piotrowski. Na Piaskach – godz. 11.00 – przewodniczy Ks. Bp. Andrzej Kaleta ; Cmentarz na Cedzynie – godz. 12.00 – przewodniczy Ks. Bp Marian Florczyk; Na Cmentarzu Starym wierni będą mogli wziąć udział we Mszy św. o godz. 13.00;
  • W dniach od 1 – 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące, gdy z pobożnością nawiedzimy kościół, cmentarz, modląc się za zmarłych oraz spełniając zwykłe warunki odpustu: modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga, spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Św. oraz wolność od przywiązywania się do grzechu.
  • W nawiązaniu do zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół przestrzega przed Halloween. Nie pozwalajmy i nie dopuszczajmy do tego, by ten pogański obyczaj wdrażał dzieci i młodzież, może i dorosłych, w okultyzm, magię i satanizm, w zatracanie wiary i zbawienia.
  • Od listopada przez cały rok, gdy przychodzimy w niedziele na Msze święte, trwa żywa modlitewna pamięć o naszych bliskich zmarłych polecanych Bogu. Nie możemy zapomnieć o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za Zmarłych, to Boża Opatrzność sprawi, że za nas również ktoś z bliskich będzie się modlił. Tak jak przed rokiem, możemy i w roku bieżącym pobierać kartki na wypominki roczne, półroczne, kwartalne i jednorazowe, a po wpisaniu imion i nazwisk Zmarłych przekazywać je w zakrystii lub kancelarii. W intencji zgłoszonych, poza wypominkami jednorazowymi, będziemy się modlić w niedziele przed Mszą św. – godzina: 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 18.00), a za zmarłych zgłoszonych w jednorazowych „Wypominkach” 2 listopada – w Dzień Zaduszny – przed Mszą św. godz. 18.oo i w czasie żałobnej procesji po Mszy św. wieczornej. We wtorki listopada o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji wszystkich zgłoszonych i polecanych Panu Bogu w wypominkach, a po Mszy świętej żałobna procesja wewnątrz kościoła z modlitwą za zgłoszonych w wypominkach jednorazowych.
 4. Sobota, 2.11.2019: Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych:
  • Msze święte : godz. 7.00, 8.00, 18.00. Po Mszy św. wieczornej godz. 18.00 modlitewna procesja żałobna do pięciu stacji (wokół kościoła i z wyjściem na Pl. Św. Wojciecha).
  • Po Mszy św. godz.8..00 Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
  • od godz. 9.00 księża udadzą się z sakramentalną posługą do chorych.
 5. Niedziela, 3.11.2019:
  • W naszej parafii Słowo Boże głosić będzie Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża. Misjonarz przybliży nam obecną, aktualną, misyjną działalność Kościoła. Ofiary zbierane w tym dniu przed kościołem będą przeznaczone na misyjną działalność polskich misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
  • O godz. 8.00 Msza św. z udziałem Róż Żywego Różańca. Po Mszy św. przy wystawionym N.S. modlitwa różańcowa i po błogosławieństwie wymiana tajemnic różańcowych. Intencje na miesiąc listopad: PAPIESKA – Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania ; PARAFIALNA – Modlimy się przez wstawiennictwo Matki Bożej Wniebowziętej o dar Bożego Miłosierdzia dla zmarłych członków Żywego Różańca oraz dusz w czyśćcu cierpiących, by w dniu zmartwychwstania mogli radować się szczęściem bez końca w Królestwie Boga.
 6. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, Bożej opieki i aby jako wierzący nie lękali się odwagi w obronie tego co chrześcijańskie.
 7. Prasa katolicka do nabycia w zakrystii: „ Niedziela „Gość Niedzielny”.
 8. W ubiegłym tygodniu zmarli: ś.p Krzysztof Moderau, Irena Kowalska, Jadwiga Kruk, Jerzy Skrzyniarz, Wanda Młynarczyk, Wanda Liguz. Módlmy się za nich, za zmarłych z naszych rodzin, by Jezus Chrystus dał im życie wieczne.