XXXII Niedziela Zwykła, 08.11.2020

 1. Dzisiejsza niedziela:
  • O godz. 8.00 Msza św. z udziałem Róż Żywego Różańca. Po Mszy św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modlitwa różańcowa w wyznaczonych intencjach.
 2. Poniedziałek: ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ.
 3. Wtorek:
  • Wspomnienie Św. Leona wielkiego, papieża i doktora Kościoła;
  • W najbliższy wtorek  i następne do końca listopada . o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji wszystkich zgłoszonych i polecanych Panu Bogu  w wypominkach, a po Mszy świętej modlitwa  za zgłoszonych w wypominkach jednorazowych.
  • Jeszcze przez tydzień można pobierać kartki na wypominki roczne, półroczne, kwartalne  i jednorazowe, a po wpisaniu imion i nazwisk zmarłych przekazywać je  w zakrystii lub kancelarii. 
 4. Środa:
  • NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. U nas w świątyni o godz. 11.00 będzie Msza św. w intencji naszej Ojczyzny. Módlmy się wszyscy o to, aby w każdym polskim domu były modlitwy w intencji Ojczyzny, bo odmawianie modlitw to dobry sposób, aby nam wszystkim  i następnym pokoleniom zapewnić życie w kraju, w którym będą panować zasady moralne w pełni wypływające z Dekalogu, nauki Chrystusa i Kościoła..
  • Wspomnienie Św. Marcina z Tours, biskupa;
 5. Czwartek:
  • Wspomnienie Św. Jozafata, biskupa i męczennika;
  • O godz. 20.00 czwartkowa  adoracja N.S. prowadzona przez Młodzież ZCB.
 6. Piątek: Wspomnienie Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski;
 7. Sobota: Po Mszy św. godz. 7.00 Nabożeństwo Nieustającej Nowenny do Niepokalanej Cudownego Medalika.
 8. Przez cały listopad będzie można uzyskać odpust dla zmarłych. W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, przez cały listopad  będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych – czytamy w dekrecie opublikowanym na polecenie Ojca Świętego przez Penitencjarię Apostolską.
 9. Dziękujemy wszystkim , którzy włączyli się  w modlitwę różańcową „Różaniec do granic nieba”. Niech ta modlitwa nadal pobudza nas do polecania Panu Bogu naszych  intencji przez wstawiennictwo NMP  – za Kościół, naszą Ojczyznę , o wiarę , mądrość i pokój w całym świecie.  
 10. Do wspólnej modlitwy w intencji pokoju i ładu społecznego w ojczyźnie zachęcają Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich oraz ojcowie paulini. Do 11 listopada na Jasnej Górze zostanie odprawiona Nowenna w tej intencji, Nowenna w intencji narodowego pojednania planowana jest do 11 listopada o godzinie 15.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Ojcowie paulini zapraszają do uczestnictwa w niej za pośrednictwem mediów.  
 11. Solenizantom i Jubilatom bieżącego tygodnia  życzymy, aby  byli zawsze otoczeni opieką, odczuwali, że są potrzebni w społeczeństwie i aby cieszyli się swoją chrześcijańską godnością życia w prawdzie.
 12. Prasa katolicka do nabycia w zakrystii: „Gość Niedzielny”, „Niedziela” i „Miłujcie się”.
 13. W minionym tygodniu odeszli do Pana: ś.p. Bolesław Łukawski, Stanisława Bębenek , Jan Frąk , Czesław – Stanisław Brzoza. Módlmy się za nich i za zmarłych z naszych rodzin, aby każdy z nich za dobre czyny otrzymał nagrodę i oglądał Boga w niebie…
INFORMACJE DOTYCZĄCE   KORONAWIRUSA
 • Według najnowszych zaleceń , u nas w kościele św. Wojciecha  podczas sprawowania Mszy świętych i nabożeństw może uczestniczyć tylko do 45-ciu osób, zachowując obowiązek zakrywania ust  i nosa ( z wyłączeniem osób sprawujących kult ). W wejściu do kościoła są dostępne pojemniki z płynem dezynfekcyjnym.
 • Osoby będące na kwarantannie, starsze, chore, osoby  opiekujące się małymi dziećmi czy osobami chorymi, oraz osoby, które czują obawę przed zarażeniem, korzystają z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej aż do odwołania.
 • Osoby, które z poważnych i niezależnych od siebie przyczyn nie mogą uczestniczyć  w niedzielnej Mszy św. sprawowanej w kościele parafialnym, mogą  w niej uczestniczyć za pomocą transmisji w środkach masowego przekazu.
 • Wierni mogą przyjmować Komunię Świętą zarówno do ust, jak i na rękę.