Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Niedopełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny i aktywny udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejne lata.
  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia na co dzień (nie tylko w kościele, ale także w życiu swojej rodziny, szkoły czy środowiska lokalnego).
  3. Systematyczny i aktywny udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. a także w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych w kościele. Spotkania te odbywać się będą zwykle w trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 13.00. W spotkaniach mogą uczestniczyć również Rodzice/Opiekunowie. Inną formą przygotowania będą także Rekolekcje adwentowe i wielkopostne oraz okresowe nabożeństwa: w październiku – Różaniec, w grudniu – Roraty, w Wielkim Poście – Droga krzyżowa i Gorzkie Żale, a w maju i czerwcu – Nabożeństwo majowe i czerwcowe. Potwierdzeniem udziału będzie wpis do indeksu dla bierzmowanych.
  4. Systematyczny udział i pełne zaangażowanie w spotkania co dwa tygodnia w małej grupie prowadzonej przez animatorów parafialnych.
  5. Najszybciej, jak to możliwe należy dostarczyć odpis z Aktu Chrztu św. z Parafii, w której kandydat był ochrzczony (chyba że chrzest był w naszej Parafii św. Wojciecha). Potwierdzenie chrztu jest warunkiem koniecznym do przyjęcia Bierzmowania.
  6. Bieżące informacje będą komunikowane w ramach ogłoszeń parafialnych.

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”

Św. Jan Paweł II

Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z grona kandydatów do Sakramentu Bierzmowania na ten rok.