1. Do Sakramentu Bierzmowania w parafii pw. Św. Wojciecha w Kielcach mogą przystąpić tylko uczniowie klas ósmych, należący do parafii pw. Św. Wojciecha i uczęszczający na katechezę szkolną.
  2. Przygotowania odbywają się w grupach prowadzonych przez Animatora.
  3. Spotkania odbywają się w salkach parafialnych znajdujących się nad zakrystią, bądź w budynku plebanią, co dwa tygodnie w godzinach 18:00 – 19:00 lub 19:00 – 20:00.
  4. Wszelkie zmiany godzin oraz terminów spotkań ustalane są przez Animatora poprzez wiadomości umieszczone w internetowych komunikatorach, bądź za pomocą wiadomości SMS.
  5. Wszyscy kandydaci mają obowiązek dokonania rejestracji poprzez formularz dostępny na stronie internetowej parafii pod adresem www.wojciech-kielce.pl/bierzmowanie oraz dostarczenia zgody podpisanej przez rodzica/opiekuna dostępnej do pobrania na w/w stronie.
  6. W przypadku nie znajomości daty i numeru aktu chrztu świętego należy wpisać tylko parafię chrztu. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć akt chrztu świętego z parafii, w której otrzymał sakrament, z wyjątkiem parafii Św. Wojciecha.
  7. Przystępując do przygotowań do Sakramentu Bierzmowania rodzice i kandydaci wyrażają wolę współpracy i wypełniania określonych obowiązków – spotkań, udziału w nabożeństwach i innych wydarzeniach, określonych przez księdza proboszcza i ks. Sebastiana Seweryna odpowiedzialnego za przygotowania jak również przez Animatorów.
  8. Kandydaci są zobowiązani do przestrzegania postawy w mowie i zachowaniu godnej dojrzałego chrześcijanina, nie tylko w kościele i na spotkaniach, ale wszędzie, także w „środowisku” internetowym.
  9. Termin Sakramentu Bierzmowania zostanie podany po ustaleniu z księdzem biskupem.
  10. Czas dokonania rejestracji mija 20 września 2019 roku.

ks. Sebastian Seweryn
Odpowiedzialny za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

Do pobrania:

Zgoda rodziców (.pdf) – do druku
Klauzula informacyjna (RODO) (.pdf)

FORMULARZ: Prośba o przyjęcie w poczet kandydatów do Sakramentu Bierzmowania (Deklaracja)


Do pobrania:
“Instrukcja dotyczącą przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej i Ponadpodstawowej.” wydana przez Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, dnia 1 października 2018 r.