Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej jest stowarzyszeniem religijnym. Z zapisanych kronik wynika ,że 1937 r. Ojciec Maksymilian Kolbe głosił misje święte w parafii św. Wojciecha w Kielcach i założył rycerstwo Niepokalanej. Ojciec Henryk Nowakowski z Niepokalanowa odnowił działalność Rycerstwa. Uroczystość ta przypadła w 50-tą rocznicę pobytu Ojca Maksymiliana w parafii św. Wojciecha w Kielcach, św. Maksymilian jest patronem naszych trudnych czasów a jego hasłem było i jest
– „Zdobyć świat cały dla Chrystusa przez Niepokalaną”.
1. Celem Rycerstwa jest:
– Starać się o nawrócenie grzeszników i nieprzyjaciół a także zjednoczenie chrześcijaństwa.

Warunkiem Rycerstwa Niepokalanej jest:
– oddać się całkowicie Niepokalanej
– Nosić i propagować cudowny medalik
– być wpisanym do księgi Rycerstwa w Niepokalanowie

2. Zadaniem Rycerstwa Niepokalanej jest:
– odmawiać codziennie akt strzelisty o Niepokalanej „O Maryjo bez grzechu poczęta …”
– modlić się i świadczyć chrześcijańskim życiem

Rycerstwo Niepokalanej przy parafii św. Wojciecha w Kielcach jest grupą liczącą 16 osób. Jej głównym celem jest modlitwa. Raz w miesiącu mamy spotkanie w Ośrodku Diecezjalnym przy ul. Urzędniczej. Modlimy się śpiewem Godzinek do NMP, odmawiamy różaniec, słuchamy konferencji prowadzonej przez ks. opiekuna Pawła Kolanowskiego. Spotkanie kończymy mszą świętą i wystawieniem Najświętszego Sakramentu. W naszej parafii św. Wojciecha spotkania mamy w pierwszą i ostatnią środę miesiąca po mszy świętej wieczornej z naszym opiekunem ks. Kanonikiem Danielem Jarosińskim. Odbywa się modlitwa i tzw. „rozmowy niedokończone”.

W ostatnią środę miesiąca jest celebrowana msza święta za solenizantki i solenizantów. Pamiętamy o mszy świętej w Wielki Czwartek za kapłanów i w miesiącu listopadzie za Rycerki, które odeszły do Pana. Uczestniczymy w pielgrzymkach do Niepokalanowa i Kalwarii Świętokrzyskiej w Morawicy. W miesiącu październiku jest procesja różańcowa z kościoła św. Jadwigi do Bazyliki Katedralnej. W naszym kościele odmawiamy różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego, w pierwszy piątek miesiąca, w październiku modlimy się na różańcu.

Rycerstwo Niepokalanej rozprowadza prasę pt. Rycerz Niepokalanej (70 sztuk).

Animatorem grupy od 1 września 2010 jest Halina Samiczak.

Opiekunem Duchowym jest ks. Sebastian Seweryn.