Akcja Katolicka w Parafii Św. Wojciecha w Kielcach powstała w 2005 r. jako Stowarzyszenie ludzi świeckich w Kościele. Jako główny cel działania postawiła sobie pogłębianie świadomości ewangelicznej katolików świeckich parafii i pobudzanie ich do działań apostolskich w łączności z kapłanami parafii.

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK), w minionym roku, podejmowali działalność religijną, społeczno-charytatywną, kulturalną i edukacyjną. Przygotowywali oprawę liturgiczną nabożeństw, uczestniczyli w pielgrzymkach, w tym na Jasną Górę i spotkaniach formacyjnych, współorganizowali różne przedsięwzięcia związane z krzewieniem kultury chrześcijańskiej (np. spektakl na Dzień Papieski, coroczne przygotowanie spotkania na Sw. Krzyżu), współuczestniczyli w organizacji imprez turystycznych i wreszcie prowadzili działalność charytatywną pomagając ludziom biednym, chorym, rodzinom wielodzietnym. Członkowie AK modlą się codziennie za wyznaczonych wykładowców i alumnów naszego Seminarium Duchownego.

Kolejny rok pracy formacyjnej i Apostolskiej Akcja Katolicka będzie realizować zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce pod hasłem „Akcja Katolicka w służbie życiu”.
Asystentem Kościelnym POAK jest ks. prałat Jan Tusień – proboszcz parafii.
Prezesem Oddziału jest Stanisława Gawlik.

Grupa osób działających w POAK nie jest duża, ale wsparta Bożą pomocą chce formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego. Zapraszamy chętnych parafian do współpracy.

Spotkania członków POAK odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca (po Mszy Św. wieczornej) w bibliotece parafialnej.

Pani Wanda Sobota

PREZES POAK w PARAFII ŚW. WOJCIECHA