Wspólnotę Liturgiczną założył pod koniec lat sześćdziesiątych ks. Daniel Jarosiński, który do dzisiejszego dnia jest jej opiekunem.

Grupa ta zaczęła swą działalność od przygotowywania oprawy liturgicznej Mszy Świętej w niedzielę o godz.9.

Z czasem tradycją stały się też „msze wtorkowe” dla ministrantów i wszystkich członków służby liturgicznej oraz dla ich rodzin.

W początkowych latach istnienia opiekę muzyczną nad Grupą Liturgiczną sprawował Marek Tercz. W tym czasie powstały misteria muzyczno-poetyckie:

„Wieczór modlitwy poetyckiej” (28.09.1975)
„Abel brat Chrystusa” (11.04.1976)
„Wizje nadziei” (03.10.1976)
„Jutro będzie nowy dzień” (03.04.1977)
„Zmartwychwstaniemy” (23.10.1977)
„U źródeł” (09.04.1978)
„Pan zbuduje dom” (10.12.1978)
Misteria zostały zarejestrowane za pomocą magnetofonów szpulowych-nagrania te przetrwały do dziś. Miedzy innymi dzięki temu, utwory autorstwa Marka Tercza zostały rozpowszechnione i są do dnia dzisiejszego wykonywane nie tylko w naszym kościele, ale i w kościołach w całej Polsce, m.in. przez zespół Fioretti z Krakowa.

Autorem większości tekstów i muzyki jest Marek Tercz, lecz w misteriach pojawiają się też utwory napisane przez Andrzeja Poniedzielskiego, Edwarda Pacia, Grzegorza Tercza, Annę Miszczyk, Janusza Cedro, którzy przez wiele lat współtworzyli grupę liturgiczną.

Wspólnota Liturgiczna to jeden z pierwszych zespołów w naszej diecezji, który do akompaniamentu wykorzystywał gitary. Ponadto misteria były ubogacone odważnym-jak na ówczesne czasy-instrumentarium (mandolina, banjo, harmonijka ustna, gitara Gibsona, organy elektryczne, flety). Grupa wielokrotnie brała udział w Sacrosongach i trzykrotnie została wyróżniona.

Oprócz lektorów i kantorów do Wspólnoty Liturgicznej należały też osoby uzdolnione plastycznie – do dzisiaj obrazy i ozdobne napisy ich autorstwa stanowią dekoracje gablot przy kościele.

Do Wspólnoty Liturgicznej należało w swoich latach młodzieńczych kilku obecnych kapłanów: ks. Stanisław Langner, ks. Grzegorz Bereszyński, ks. Przemysław Kantyka, ks. Krzysztof Szumigraj.

Grupa dała też początek nowym rodzinom. Wartości otrzymane we Wspólnocie Liturgicznej stały się dla wielu dziewcząt i chłopców fundamentami do budowania wspólnot rodzinnych. Wszystkim „wspólnotowym parom” pobłogosławił na nowej drodze życia opiekun grupy ks. Daniel Jarosiński.

Od kilku lat w działalność Wspólnoty Liturgicznej angażuje się kolejne pokolenie młodzieży, która w dużej części wywodzi się z rodzin o tradycjach „wspólnotowych”.

Obecnie grupa dba o oprawę liturgiczną Mszy Św. w niedziele o godz.9.30.