Wspólnotę Liturgiczną założył pod koniec lat sześćdziesiątych śp. ks. Daniel Jarosiński.

Grupa ta zaczęła swą działalność od przygotowywania oprawy liturgicznej Mszy Świętej w niedzielę o godz. 9:00.

Z czasem tradycją stały się też „msze wtorkowe” dla ministrantów i wszystkich członków służby liturgicznej oraz dla ich rodzin.

W początkowych latach istnienia opiekę muzyczną nad Grupą Liturgiczną sprawował Marek Tercz. W tym czasie powstały misteria muzyczno-poetyckie:

  • „Wieczór modlitwy poetyckiej” (28.09.1975)
  • „Abel brat Chrystusa” (11.04.1976)
  • „Wizje nadziei” (03.10.1976)
  • „Jutro będzie nowy dzień” (03.04.1977)
  • „Zmartwychwstaniemy” (23.10.1977)
  • „U źródeł” (09.04.1978)
  • „Pan zbuduje dom” (10.12.1978)

Misteria zostały zarejestrowane za pomocą magnetofonów szpulowych-nagrania te przetrwały do dziś. Miedzy innymi dzięki temu, utwory autorstwa Marka Tercza zostały rozpowszechnione i są do dnia dzisiejszego wykonywane nie tylko w naszym kościele, ale i w kościołach w całej Polsce, m.in. przez zespół Fioretti z Krakowa.

Autorem większości tekstów i muzyki jest Marek Tercz, lecz w misteriach pojawiają się też utwory napisane przez Andrzeja Poniedzielskiego, Edwarda Pacia, Grzegorza Tercza, Annę Miszczyk, Janusza Cedro, którzy przez wiele lat współtworzyli grupę liturgiczną.

Wspólnota Liturgiczna to jeden z pierwszych zespołów w naszej diecezji, który do akompaniamentu wykorzystywał gitary. Ponadto misteria były ubogacone odważnym-jak na ówczesne czasy-instrumentarium (mandolina, banjo, harmonijka ustna, gitara Gibsona, organy elektryczne, flety). Grupa wielokrotnie brała udział w Sacrosongach i trzykrotnie została wyróżniona.

Oprócz lektorów i kantorów do Wspólnoty Liturgicznej należały też osoby uzdolnione plastycznie – do dzisiaj obrazy i ozdobne napisy ich autorstwa stanowią dekoracje gablot przy kościele.

Do Wspólnoty Liturgicznej należało w swoich latach młodzieńczych kilku obecnych kapłanów: ks. Stanisław Langner, ks. Grzegorz Bereszyński, ks. Przemysław Kantyka, ks. Krzysztof Szumigraj.

Grupa dała też początek nowym rodzinom. Wartości otrzymane we Wspólnocie Liturgicznej stały się dla wielu dziewcząt i chłopców fundamentami do budowania wspólnot rodzinnych. Wszystkim „wspólnotowym parom” pobłogosławił na nowej drodze życia opiekun grupy ks. Daniel Jarosiński.

Od kilku lat w działalność Wspólnoty Liturgicznej angażuje się kolejne pokolenie młodzieży, która w dużej części wywodzi się z rodzin o tradycjach „wspólnotowych”.

Obecnie grupa dba o oprawę liturgiczną Mszy Św. w niedziele o godz. 09:30.