„Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.” (Ewangelia Św. Marka 10:15).
Duszpasterstwo dzieci w parafii Św. Wojciecha prowadzone jest przez Panią Katechetkę Martę Karyś i ks. Adriana Buczkowskiego.

W każdą Niedzielę o godzinie 11.00 jest Msza Święta z udziałem dzieci. Natomiast w każdą sobotę o godzinie 12.30 na wikariacie odbywa się próba scholi dziecięcej.

Zapraszamy dzieci z naszej parafii do udziału we Mszy Świętej Niedzielnej, a dzieci grające i śpiewające do przyłączenia do naszej scholi.