Spośród grup modlitewnych powstałych w parafii do najstarszych należą Koła Różańcowe. Modlitwa różańcowa tych wspólnot skierowana jest do Matki Bożej i wspomaga działalność duszpasterską w naszych parafiach. Codzienne zobowiązanie do odmawiana dziesiątka różańca to zaplecze modlitewne Kościoła, które wyprasza u Boga potrzebne łaski wspólnocie parafialnej i uczy odpowiedzialności za zbawienie innych. Pierwsza niedziela miesiąca jest dniem spotkania Zelatorek i członków Kół różańcowych na wspólnej modlitwie adoracyjnej i wymianie tajemnic o godz. 8.00. Każde Koło różańcowe posiada swoją nazwę. Chętnych, młodzież i dorosłych zapraszamy do włączenia się w koła modlitwy różańcowej.

Opiekunem jest ks. Adrian Buczkowski

Poszczególne Koła Różańcowe:
1. M.B. Królowej Polski
2. M.B. Królowej Różańca św.
3. M.B. Łaskawej
4. Zwiastowania NMP
5. Niepokalanego Poczęcia NMP
6. M.B. Gromnicznej
7. M.B. Różańcowej
8. M.B. Fatimskiej
9. M.B. Pocieszycielki Strapionych
10. Św. Maksymiliana
11. Św. Faustyny i Św.Stanisława Biskupa
12. Św. Jadwigi Królowej
13. Św. Józefa
14. Św. Wojciecha
15. Św. Antoniego
16. Św. Jana Pawła II
17. NMP – Matki Miłosierdzia – data powst.29.06.2016