Proboszcz

ks. dr Mirosław Cisowski

Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej.
Doktor teologii pastoralnej (specjalizacja: katechetyka).
Urodzony 24 lipca 1962 roku.
Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II.
Mianowany proboszczem 21 czerwca 2022 r.
Wprowadzony kanonicznie 31 lipca 2022 r. przez ks. bpa Jana Piotrowskiego.

Wikariusze

ks. Sebastian Seweryn

Magister teologii. Diecezjalny Asystent Rycerstwa Niepokalanej.
Urodzony w 1983 roku.
Pochodzi z parafii pw. bł. Jerzego Matulewicza w Kielcach.
Święcenia przyjął w 2009 roku. Mianowany wikariuszem w 2017 roku.

ks. Adrian Buczkowski

Magister teologii. Urodzony w 1975 roku.
Pochodzi z parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku.
Święcenia przyjął w 2009 roku. Mianowany wikariuszem w 2020 roku.

ks. Leszek Wójcik

Magister teologii. Urodzony w 1978 roku.
Pochodzi z parafii pw. Nawiedzenie NMP w Bardzie.
Święcenia przyjął w 2006 roku. Mianowany wikariuszem w 2021 roku.

ks. Mateusz Szostak

Magister teologii. Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej.
Urodzony w 1994 roku.
Pochodzi z parafii pw. Św. Michała Archanioła w Daleszycach.
Święcenia przyjął w 2019 roku. Mianowany wikariuszem w 2022 roku.

Rezydent

ks. Michał Kacprzyk

Magister teologii. Urodzony w 1991 roku.
Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu.
Święcenia przyjął w 2018 roku. Mianowany rezydentem w 2022 roku.
Student Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo kanoniczne – specjalność administracyjno-sądowa oraz Misjologia.

ks. Artur Płaziński

Magister lic. teologii. Urodzony w 1989 roku.
Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Mstyczowie.
Święcenia przyjął w 2014 roku. Mianowany rezydentem w 2023 roku.
Od 2017 r. Prefekt Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej oraz od 2020 r. Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie.

Poprzedni proboszczowie

ks. Jan Tusień

Prałat. KKK. Magister teologii.
Urodzony 2 czerwca 1947 r. w Woli Szczygiełkowej.
Pochodzi z parafii pw. Św. Mikołaja w Dębnie.
W latach 1966 – 1968 pełnił służbę wojskową w Bartoszycach wraz z bł. ks. Jerzym Popiełuszką.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 roku.

Placówki, w których pracował:

  • jako wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Mstyczowie
  • jako wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kielcach
  • jako Ojciec Duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Skorzeszycach
  • jako proboszcz parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach (16.06.1994 – 30.06.2010)
  • jako proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha w Kielcach (30.06.2010 – 31.07.2022)

ks. Stanisław Malinowski

Infułat. KKK. Urodzony 14 grudnia 1935 roku. Zmarł 28 lipca 2022 roku.
Pochodził z parafii pw. Św. Wawrzyńca w Górnie.
Święcenia przyjął 17 czerwca 1962 roku.
Proboszcz w latach 1984 – 2010. Rezydent w latach 2010 – 2022.