Rzymskokatolicka Parafia
pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielcach

Plac Świętego Wojciecha 9,
25-307 Kielce
Polska

e-mail: [email protected]

Kancelaria:
tel. (41) 344 46 81 – telefon w godzinach pracy kancelarii

Kancelaria:
tel. 731 244 024 – telefon do księdza dyżurującego (w nagłych przypadkach)

BANK PEKAO SA Oddział 1 w Kielcach:
81 1240 1372 1111 0000 1249 4462