Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się raz w miesiącu po Mszy św.wieczornej w salce na wikariacie. Termin w każdym miesiącu podawany jest w niedzielę w czasie ogłoszeń parafialnych. W czasie spotkań rozważane jest Słowo Boże.