Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej - "Niepokalanki"

Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, określane krótko „Niepokalanki”, jest zgromadzeniem bezhabitowym. Zostało założone 21.11.1891 roku w Zakroczmiu przez bł. o. Honorata Koźmińskiego, przy współudziale Walerii Ludwiki Gąsiorowskiej.

Zgromadzenie działa na prawie papieskim, żyjemy w oparciu o III Regułę św. Franciszka z Asyżu. Swoją działalnością apostolską obejmujemy głównie środowiska miejskie, starając się szerzyć kult Matki Bożej zwłaszcza w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia. Siostry podejmują pracę oświatowo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży oraz opiekę nad osobami chorymi i starszymi.

W Kielcach nasze siostry są obecne prawie od początku istnienia Zgromadzenia. Tutaj prowadziły dom dziecka, stołówkę dla młodzieży, kursy krawieckie dla dziewcząt, oraz bibliotekę, a obecnie pracujemy w katechizacji, w kancelarii oraz na plebanii. Z tego miasta i okolic Pan powołał wiele dziewcząt w szeregi niepokalanek.

Przy naszych wspólnotach organizujemy dni spotkań dla młodzieży oraz rekolekcje młodzieżowe.

Domy w Kielcach:

 • ul. Ignacego Paderewskiego 37/39/42
  25-502 Kielce
  tel. (41) 345 70 82
 • ul. Adama Mickiewicza 1/5
  25-352 Kielce
  tel. (41) 361 18 87
 • ul. Wydryńska 9a
  25-331 Kielce
  tel. (41) 342 83 20

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo - "Szarytki"

Siostry Miłosierdzia widząc Chrystusa w Ubogich i Ubogich w Chrystusie, umożliwiają im poznanie Boga oraz służą im co do ciała: odwiedzając Ubogich w ich domach, opiekując się nimi w Domach Pomocy Społecznej, w szpitalach, Ośrodkach Wychowawczych, Świetlicach, przedszkolach, w szkołach – poprzez katechezę, a także na misjach ad gentes.

Staraniem Administratora i Wikariusza Apostolskiego diecezji Krakowsko – Kieleckiej ks. Macieja Majerczaka, dnia 13 maja 1862 roku przyjechało do Kielc 5 Sióstr Miłosierdzia. Powierzono ich trosce chorych w Szpitalu św. Aleksandra przy ulicy Kościuszki.

Stosunkowo wcześnie Siostry utworzyły Ochronkę. Założono ją w 1864 roku, władze szpitala oddały na ten cel salę szpitalną. W 1866 roku przystąpiono do budowy osobnego domu dla sierocińca, który otworzono w 1870 r. Liczba sierot stale wzrastała, w związku z czym dom kilka razy: (1874r, 1897r, 1910r, 1912r) rozszerzono. Od tego czasu znajdowało w nim schronienie 30-40 dzieci. Było to miejsce przebywania głównie dla dziewcząt. W czasie wojny władze okupacyjne chciały zamknąć placówkę. Częściowo była wykorzystywana jako schronienie dla walczących partyzantów i dla rannych. Po wojnie utworzono ośrodek dla chłopców niepełnosprawnych umysłowo, który funkcjonował do roku 1996.

W roku 1996-1997 podjęto decyzję o likwidacji domu. Jednak w związku z ogromnym zapotrzebowaniem miasta na placówki opiekuńczo-wychowawcze decyzja ta została anulowana.

Dnia 1 października 1997 roku powstało Ognisko Wychowawcze działające pod nadzorem oddziału „Caritas” diecezji Kieleckiej. Placówka gromadziła chłopców i dziewczęta z rodzin ubogich, zaniedbanych i patologicznych. Ośrodek pełnił rolę wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną (pomoc w odrabianiu lekcji). Dzieci mogły tu spożyć ciepły posiłek. Mogły przebywać tu cały dzień, a w razie potrzeby również przenocować.

1 października 2000 roku Ognisko Wychowawcze odłączyło się od „Caritas” Kielce. W ramach Ogniska funkcjonuje wówczas oddział przedszkolny. Od tego momentu osobą prowadzącą tę placówkę jest: Prowincja Warszawska Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Od 1 września 2005 roku istnieje samodzielna placówka pod nazwą: Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Zostało to udokumentowane wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Tak więc obecnie na ulicy Kościuszki 36 w Kielcach istnieją dwie placówki prowadzone przez Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Warszawskiej: Ognisko Wychowawcze oraz Niepubliczne Przedszkole.

Dom w Kielcach:

 • ul. Tadeusza Kościuszki 36
  25-316 Kielce
  tel. (41) 344-23-38
  e-mail: [email protected]