I NIEDZIELA ADWENTU

Ogłoszenia duszpasterskie

2 grudnia 2018 r. 

 

Dzisiaj ( 2 grudnia )

 *Rozpoczynamy  nowy okres liturgiczny – ADWENT i nowy Rok Kościelny 2018/2019 pod hasłem: „W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO”.           W tym czasie, który jest odnowieniem tęsknoty człowieka za pełnym poznaniem prawdy i zjednoczeniem z Bogiem, otwórzmy przed Panem nasze serca i prośmy Go, by nam potrzebującym odrodzenia, okazał miłosierdzie.

*O godz. 8.00 Msza św. z udziałem Róż Żywego Różańca. Po Mszy św., przed wystawionym N.S.,  modlitwa różańcowa. Po zakończeniu wymiana tajemnic różańcowych. Intencje modlitwy różańcowej na grudzień b.r. INTENCJA PARAFIALNA: Modlimy się przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożenie Wiernych, aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na Chrystusa i Jego Ewangelię. INTENCJA PAPIESKA: Modlimy się, aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

 

Poniedziałek ( 3 grudnia )

*Wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera.

 

Wtorek (  4 grudnia )  

*Wspomnienie ( dowolne ) Św. Barbary, dziewicy i męczennicy.

 

I Czwartek (  6 grudnia )

*Wspomnienie (dowolne ) Św. Mikołaja Biskupa. 

*O godz. 20.00 adoracja N.S.  prowadzona przez wspólnotę młodzieży ZCB..

 

I Piątek ( 7 grudnia )

*Wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.                                                       

* Po Mszy św. godz. 8.00 wystawienie N.S. i całodzienna adoracja. Spowiedź w czasie adoracyjnym i podczas Mszy świętych. Po południu będzie sprawowana tylko jedna Msza św. o godz. 17.00 – również z udziałem dzieci.

 

Sobota ( 8 grudnia )

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ( Msze święte o godz. 6.00, 8.00 i 17.00 ).

*Po Mszy św. godz.6.00 Nabożeństwo Nieustającej Nowenny do Niepokalanej Cudownego Medalika.

*O godz. 9.00 w WSD w Kielcach będzie błogosławieństwo sutann alumnów trzeciego roku, a wśród nich  kleryków z naszej Parafii: Piotra Dudkiewicza i  Marcelego Musiała. Pamiętajmy o nich i pozostałych powołanych do kapłaństwa w naszej modlitwie.    

 

II Niedziela Adwentu  ( 9 grudnia )

* W naszej Parafii rozpoczęcie  trzydniowych  rekolekcji adwentowych.                

     

PLAN REKOLEKCJI ( 9 – 11  grudnia 2018 r. )

Niedziela  – 9 grudnia:

porządek Mszy świętych  jak w każdą niedzielę.

Poniedziałek – 10 grudnia:

godz.   6.00 –  Msza św. ( roraty )

godz.   8.00  –  Msza św.

godz. 11.00 –  Msza św. z udziałem chorych.

godz. 17.00  –  Msza św. z udziałem dzieci ( roraty dla dzieci ).

godz. 19.00  –  Msza św. z udziałem  młodzieży pracującej i innych osób.

Wtorek – 11 grudnia –  zakończenie rekolekcji:

godz.   6.00 – Msza św. ( roraty )

godz.   8.00 – Msza św.

godz. 11.00 – Msza św.

godz. 17.00 – Msza św. z udziałem dzieci ( roraty dla dzieci ).

godz. 19.00 – Msza św. z udziałem  młodzieży pracującej i innych osób.

 

Spowiedź podczas każdej Mszy świętej

Rekolekcje prowadził będzie Ks. dr Artur Skrzypek, dyrektor Wydziału ds. Małżeństw i Rodzin. Serdecznie zapraszamy naszych Parafian do wykorzystania i przeżycia tego świętego, wyjątkowego czasu  w przekonaniu, że powinniśmy żyć w wierności Jezusowi i stawać się coraz lepszymi w przygotowaniu się na ostateczne spotkanie z Bogiem.

*Przypada pierwsza rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Andrzeja Kalety. Naszą modlitwą i życzliwością wspierajmy zawsze naszych Biskupów, a szczególnie przy tej okazji Ks. Bpa Andrzeja.

 

Dalsze informacje na okres Adwentu

*W okresie adwentowym Msze święte w niedziele będą odprawiane bez zmian, natomiast w dni zwykłe o godz. 6.00 ( Msza św. roratnia ),           o godz. 8.00 ( bez zmian ) i o godz. 17.00 ( Msza św. wieczorna,  roratnia  ) , a więc w czasie adwentowym  w dni powszednie nie będzie Mszy św. o godz. 7.00 i o 18.00.

Od poniedziałku do piątku na  godz. 17.00 zapraszamy również dzieci. Prosimy dzieci o przynoszenie lampionów.

*W okresie Adwentu zachęcamy do nabywania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i opłatków dla wspólnot rodzinnych . Świece i opłatki po każdej Mszy św. rozprowadza nasz Parafialny Zespół Caritas. Ofiary złożone przy pobraniu opłatków zostaną podzielone na dar charytatywny w zakresie naszej wspólnoty parafialnej oraz na bieżące prace ( związane z wykonaniem nowego oświetlenia prezbiterium (wymianą instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych ). Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają to dzieło miłosierdzia.

*Prosimy naszych Parafian, aby nie nabywali opłatków od osób, które mogą  przybywać do mieszkań,  podając się za wysłanych przez księży z parafii.

 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia, składamy najserdeczniejsze życzenia: życzymy zdrowia, wszelkich łask Bożych i aby doceniając jednoczenie się z Chrystusem, pobierali radość życia, wewnętrzny pokój i zapał do pomnażania dobra.

 

Prasa katolicka do nabycia w zakrystii: „Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Miłujcie się” i  najnowszy nr naszego miesięcznika „Szkarłatny strumień”.

 

 Przywołując tych, którzy w ubiegłym tygodniu  odeszli do Pana: ś.p. Henryka Rodaka, Kazimierza Gawlika, Janusza Zycha, Czesława Machnickiego i zmarłych bliskich naszemu sercu, módlmy się za nich, by Pan Bóg wynagrodził ich za trudy ziemskiego pielgrzymowania…                                                                                                                  

                                                                                                       Proboszcz