Postępowanie zakupowe prowadzone z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn. „Remont zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej oraz odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach”.

Postępowanie zakupowe prowadzone z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn. „Remont zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej oraz odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach”.

 

Załączniki:

Postępowanie zakupowe – parafia św. Wojciecha

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Formularz oświadczeń

Załącznik nr 4 – Formularz oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 – Wykaz robót

Załącznik nr 6.1 projekt budowlany

Załącznik nr 6.2 projekt budowlany

Załącznik nr 6.3 projekt budowlany

Załącznik nr 6.4 projekt budowlany

Załącznik nr 6.5 projekt budowlany

Załącznik nr 6.6 projekt budowlany

Załącznik nr 6.7 projekt budowlany

Załącznik nr 6.8 projekt budowlany

Załącznik nr 6.9 projekt budowlany

Załącznik nr 6.10 projekt budowlany

Załącznik nr 6.11 projekt budowlany

Załącznik nr 6.12 projekt budowlany

Załącznik nr 6.13 projekt architektoniczno- budowlany

Załącznik nr 7 – Przedmiar robót

Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych