Komunikat Biskupa Kieleckiego

Biskup Kielecki Jan Piotrowski prosi, aby w Środę Popielcową, w ramach jałmużny wielkopostnej, złożyć ofiarę do puszek, jako pomoc dla chrześcijan żyjących w Ukrainie, Ziemi Świętej i tzw. Stefie Gazy.

 

KOMUNIKAT

 

Solidarność duchowa i materialna z potrzebującymi to odwieczne wyzwanie dla Kościoła. Jej podstawy znajdujemy w przykazaniu miłości Boga i bliźniego: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

Kościół w Polsce realizuje to przykazanie odpowiadając na potrzeby w krajach ogarniętych wojną, terroryzmem, zapomnieniem i rasową pogardą. Naszej pomocy wciąż oczekuje Ukraina, ale także mieszkańcy „strefy Gazy” w Ziemi Świętej. Niech zatem nasza jałmużna wielkopostna, motywowana miłością chrześcijańską, złożona do puszek w Środę Popielcową, będzie wyrazem solidarności z najbardziej potrzebującymi.

Drodzy Diecezjanie, łącząc się z Wami we wspólnej modlitwie wielkopostnej, zapraszam do ofiarności na ten cel.

 

                                                               Z pasterskim błogosławieństwem

                                                                               Wasz Biskup

                                                                      † JAN PIOTROWSKI