Komunikat ws. funduszu remontowo-budowlanego

Mając na uwadze Dekret Biskupa Kieleckiego ustanawiający Diecezjalny Fundusz Remontowo-Budowlany Nr OA – 42/18 z dnia 4 maja 2018 r. oraz Regulamin Diecezjalnego Funduszu Remontowo-Budowlanego Nr OA – 43/18 z dnia 4 maja 2018 r., proszę, aby w niedzielę 4 czerwca 2023 r. przeprowadzić zbiórkę ofiar do puszek w parafiach diecezji kieleckiej, jako wyraz naszej solidarności z parafiami naszej diecezji, które budują kościoły lub ze względu na małą liczbę wiernych potrzebują wsparcia w koniecznych remontach.

Zbiórka ta zastępuje ofiary zbierane na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. Ofiary prosimy przekazywać do kasy kurialnej lub na konto Kurii.

Ofiarodawcom z serca błogosławię.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI