Pielgrzymka Młodych do Zabawy

Po raz piąty Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na Pielgrzymkę Młodych Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny pod hasłem: „Karolina – ta, która zawstydza”.

Ruszamy pielgrzymim szlakiem w sobotę, 1 września 2018r.

Błogosławiona Karolina – patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu Czystych Serc, polskiej młodzieży – jest wzorem do naśladowania dla współczesnego młodego człowieka. Zaangażowana w sprawy parafii, w katechizację, ewangelizację. Bardzo pracowita, sumienna i odpowiedzialna. W swoim środowisku, wśród młodszych i starszych, życiem i słowem ewangelizowała. Uwieńczeniem jej młodego 16-letniego życia była męczeńska śmierć z rąk carskiego żołnierza w obronie czystości. Za życia, wielu ludziom pomogła zbliżyć się do Boga. Tym bardziej teraz będąc błogosławioną może jeszcze bardziej wspierać, zwłaszcza młodego człowieka, w odkryciu wartości życia w przyjaźni z Bogiem i bliźnim.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Wał-Ruda
10.00
– Przywitanie z bł. Karoliną
10.15 – Katecheza: „Karolina – ta, która zawstydza” – Droga krzyżowa śladami męczeństwa bł. Karoliny

Zabawa
12.00
– Prezentacja kultu bł. Karoliny
12.30 – Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego
13.30 – Możliwość zakupienia posiłku

Zapisać można się na dwa sposoby:
– poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: http://kielce.ksm.org.pl/rejestracja
– telefonicznie, pod numerem 737-471-118. Zgłoszenia przyjmuje Dawid Jędrzejczyk

Więcej informacji na temat wyjazdu u ks. Sebastiana lub ks. Mariusza. Zapraszamy !!!