Projekt Parafialnej Grupy Charytatywnej

Parafialna Grupa Charytatywna w dniach 20.10 – 30.11.2022 r. realizuje projekt pn.

TRÓJLISTNA KONICZYNA – WE WSPÓLNOCIE SIŁA – DAMY RADĘ

Projekt ma na celu integrację osób starszych, wspieranie działań międzypokoleniowych.

Do udziału zapraszamy seniorów 60+ i korzystających z „Karty na Codzienne Zakupy” wraz z ich młodymi wnukami, młodzieżą z sąsiedztwa…

Proponujemy:

 1. wyjście do Filharmonii Świętokrzyskiej na piękne muzyczne spektakle w dniu:
  • 08.11.2022
  • 19.11.2022
 2. poczęstunek przy muzyce w punkcie pomocy charytatywnej Kielce, ul. Bodzentyńska 29. W trakcie spotkania przy stole poruszymy tematy:
  • Wszystkich Świętych,
  • Niepodległość Ojczyzny
  • Objawienia Cudownego Medalika – każdy otrzyma poświęcony Cudowny Medalik.

REALIZACJA

 • Już do rozdania mamy 30 biletów wstępu do Filharmonii na 08.11.2022
 • Uczestnik grupy parafialnej Zarażę Cię Bogiem (ZCB) podarował gitarę klasyczną
 • Zakupiliśmy dzięki Caritas Kieleckiej i Fundacji Biedronka dwa instrumenty muzyczne. Instrumenty muzyczne używane będą później przy innych okazjach, a na co dzień posłużą do nauki gry dla dzieci z ubogich rodzin.

Chętnych do przeżycia niezapomnianych chwil w Filharmonii Świętokrzyskiej i przy stole biesiadnym zapraszamy i prosimy o kontakt: s. Stanisława tel. 530 645 961