Msze Święte we Wszystkich Świętych

1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych, wspominamy wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła.

Msze Święte

W przeddzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych (dnia zadusznego) serdecznie zapraszamy do udziału w Mszach Świętych sprawowanych na kieleckich cmentarzach poprzedzone procesją.

 • Cmentarz Komunalny w Cedzynie – Msza Św. o godz. 12:00 pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Florczyka,
 • Cmentarz na “Piaskach” przy ul. Zagnańskiej – Msza Św. o godz. 11:00 pod przewodnictwem ks. bpa Jana Piotrowskiego,
 • Cmentarz “Nowy” przy ul. Spokojnej – Msza Św. o godz. 11:00 pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Kalety,
 • Cmentarz “Stary” przy ul. Ściegiennego – Msza Św. o godz. 13:00 pod przewodnictwem ks. z parafii katedralnej.

Przypominamy, że Uroczystość Wszystkich Świętych należy do tzw. świąt nakazanych, które zobowiązują nas do udziału w Eucharystii. Msze Święte w naszym kościele sprawowane są o godz. 06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 18:00.

Dla osób wierzących pamięć o zmarłych wyraża się przede wszystkim w modlitwie – dlatego nie wystarczy przynieść na grób kwiaty, czy zapalić znicze. Należy starać się ulżyć w cierpieniu duszom przebywającym jeszcze w czyśćcu. Możemy to zrobić poprzez ofiarowane w ich intencji Msze św., modlitwę – zarówno wspólnotową czyli tzw. wypominki, jak i indywidualną – szczególnie różaniec.

Dodatkowo w dniach 1-8 listopada Kościół zezwolił, aby wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych mogli pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, w pozostałe zaś dni listopada odpust cząstkowy, który można ofiarować za zmarłych cierpiących w czyśćcu.

Warunki konieczne do uzyskania odpustu zupełnego:

Darowania kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy
w Sakramencie Pokuty i Pojednania, czyli odpustu dostępuje tylko wierny, który jest odpowiednio dysponowany i wypełniający określone warunki. Normy dotyczące odpustów wydane przez najwyższą władzę kościelną regulują te warunki, jakie ma spełnić wierny.

 1. Aby otrzymać odpust zupełny, oprócz wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także lekkiego, konieczne jest wykonanie czynu obdarzonego odpustem i spełnienie trzech warunków: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Ojca Świętego.
 2. A jedną spowiedzią sakramentalną można zyskać kilka odpustów zupełnych, podczas gdy z jedną Komunia Świętą i jedną modlitwą według intencji Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny.
 3. Te trzy warunki mogą być wykonane kilka dni przed lub po wypełnieniu czynu obdarzonego odpustem. Jednakże zaleca się, aby Komunia Święta i modlitwa według intencji Ojca Świętego były w dniu, którym wykonuje się przewidziany czyn obdarzony odpustem.
 4. Jeśli jest brak pełnej dyspozycji, albo nie został wypełniony w pełni czyn obdarzony odpustem i nie zostały spełnione trzy warunki, zyskuje się tylko odpust częściowy.
 5. Wypełnia się w pełni warunek modlitwy według intencji Ojca Świętego omawiając według jego intencji jeden raz „Ojcze nasz…” i jeden raz „Zdrowaś Maryjo…”. Pozostawia się także dowolność każdemu wiernemu, aby odmówił pobożnie jakąkolwiek inną modlitwę według osobistej pobożności.

Odpust za zmarłych:

udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który ofiarowuje się tylko za dusze w Czyśćcu, gdy:

 1. w poszczególne dni od 1 do 8 listopada, pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się za zmarłych, także w sposób myślny;
 2. w dniu, w którym obchodzi się Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych nabożnie nawiedzi się kościół lub kaplicę i odmówi się Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

Udziela się odpustu częściowego wiernemu, który ofiarowuje się tylko za dusze w Czyśćcu, gdy:

 1. pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się za zmarłych, także w sposób myślny;
 2. pobożnie odmówi się Jutrznię lub Nieszpory z Oficjum za zmarłych lub inwokację Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…