XXX Niedziela Zwykła, 29.10.2023

  1. We wtorek (31.10) po Mszy świętej o godz. 18.00 zapraszamy na czuwanie modlitewne zwane „Nocą Świętych”. Czuwanie rozpocznie się procesją z relikwiami świętych. Następnie zostaną odmówione I Nieszpory z Uroczystości Wszystkich Świętych. Prosimy o przyniesienie lampionów i tekstów Liturgii Godzin. Teksty są też dostępne w internecie w telefonach komórkowych.
  2. W środę (01.11) obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte jak w każdą niedzielę, z wyjątkiem Mszy świętej o godz. 13.00 i 16.00. Porządek Mszy świętych na cmentarzach kieleckich jest następujący: Cedzyna o godz. 9.00, 10.30 i 11.45 z procesją – przewodniczy bp Marian Florczyk; Piaski o godz. 11.00 – przewodniczy bp Jan Piotrowski; cmentarz Nowy o godz. 11.00 – przewodniczy bp Andrzej Kaleta; cmentarz Stary o godz. 13.00.
  3. W czwartek (02.11) obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Po Mszy świętej o godz. 8.00 i o godz. 18.00 będzie odprawiona procesja żałobna z pięcioma stacjami wokół kościoła. Podczas procesji będziemy się modlić za zmarłych zgłoszonych w wypominkach. W tym dniu nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 19.00.
  4. W I piątek miesiąca (03.11) nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy świętej o godz. 8.00 i przed Mszą św. o godz. 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Spowiedź podczas Mszy świętych i adoracji Najświętszego Sakramentu.
  5. W sobotę (04.11) obchodzimy wspomnienie liturgiczne św. Karola Boromeusza, biskupa. Z racji I soboty miesiąca po Mszy świętej o godz. 8.00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Od godz. 9.00 księża będą odwiedzać chorych z sakramentami świętymi.
  6. W przyszłą niedzielę (05.11) będziemy gościć przedstawicieli Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, którzy przybliżą nam sytuację chrześcijan prześladowanych za wiarę. Po Mszach świętej będzie można nabyć pamiątki z drewna oliwnego wykonane przez chrześcijan z Ziemi Świętej lub wesprzeć dzieło ofiarą do puszki.
  7. Również w niedzielę (05.11) Msza święta o godz. 8.00 z udziałem Róż Żywego Różańca. Po Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową.
  8. We wszystkie wtorki listopada o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza święta i odprawiana procesja żałobna w intencji zmarłych zgłoszonych w wypominkach.
  9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Marek Cudek i śp. Julianna Pilich. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia. Polecajmy tych i wszystkich naszych zmarłych Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek…

WARUNKI I ZASADY ZYSKIWANIA ODPUSTU ZA ZMARŁYCH

W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych zasadne staje się przypomnienie przepisów dotyczących możliwości zyskania odpustu zupełnego lub częściowego za zmarłych.
Dokument Stolicy Apostolskiej Enchiridion indulgentiarum z 1999 r. podaje następujące zasady, jakie obowiązują wiernych, co do możliwości zyskania łaski odpustu zupełnego, bądź częściowego, który ofiaruje się tylko za zmarłych.
Odpust za zmarłych:
§ 1. udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który aplikuje się tylko za dusze w Czyśćcu, gdy:
1. w poszczególne dni od 1 do 8 listopada, pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się, także w sposób myślny, za zmarłych;
2. w dniu, w którym obchodzi się Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych nabożnie nawiedzi się kościół lub kaplicę i odmówi się Modlitwę Pańską i Wierzę w Boga.
§ 2. Udziela się odpustu częściowego wiernym, który aplikuje się tylko za dusze w Czyśćcu, gdy:
1. pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się, także w sposób myślny, za zmarłych;
2. pobożnie odmówi się Jutrznię lub Nieszpory z Oficjum za zmarłych lub inwokację „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie”.
Normy odpustowe wydane przez najwyższą władzę kościelną regulują również warunki, jakie ma spełnić wierny, który pragnie zyskać łaskę odpustu zupełnego. W punkcie 20 niniejszych norm podane są następujące warunki:
§ 1 – Aby otrzymać odpust zupełny, oprócz wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także lekkiego, konieczne jest wykonanie czynu obdarzonego odpustem i spełnienie trzech warunków: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Ojca Świętego.
§ 2 – Z jedną spowiedzią sakramentalną można zyskać kilka odpustów zupełnych, podczas gdy z jedną Komunia Świętą i jedną modlitwą według intencji Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny.
§ 3 – te trzy warunki mogą być wykonane kilka dni przed lub po wypełnieniu czynu obdarzonego odpustem. Jednakże zaleca się, aby Komunia Święta i modlitwa według intencji Ojca Świętego były w dniu, którym wykonuje się przewidziany czyn obdarzony odpustem.
§ 4 – Jeśli jest brak pełnej dyspozycji albo nie został wypełniony w pełni czyn obdarzony odpustem i nie zostały spełnione trzy warunki, zyskuje się tylko odpust częściowy.
§ 5 – Wypełnia się w pełni warunek modlitwy według intencji Ojca Świętego omawiając według własnej intencji jeden raz Modlitwę Pańską „Ojcze nasz” i jeden raz Pozdrowienie Anielskie „Zdrowaś Maryjo”. Pozostawia się w sposób wolny każdemu wiernemu, aby odmówił jakąkolwiek inną modlitwę według własnej pobożności.