Święcenia kapłańskie i prymicje naszego parafianina Marcela Musiała

W sobotę, 28 maja o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach, Ksiądz Biskup Jan Piotrowski udzieli święceń prezbiteratu trzem alumnom z roku VI naszego Seminarium. Wśród nich jest nasz rodak, Marcel Musiał. Serdecznie zapraszamy na Uroczystości do Katedry przyjaciół naszego Seminarium, by w tym dniu otoczyli swą modlitwą kandydatów do święceń. Pamiętajmy o Nim oraz o pozostałych diakonach w naszych modlitwach, aby w kapłańskiej posłudze, na którą zostaną posłani, byli szczęśliwi w oddaniu się Bożej woli.

W niedzielę, 29 maja o godz. 13:00 w naszym kościele Msza Święta prymicyjna ks. Marcela.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian na te wyjątkowe wydarzenia.