Życzenia wielkanocne 2022

Drodzy Parafianie i Goście,

w tym wspaniałym dniu, kiedy Chrystus, ofiarowany jako nasza Pascha, powstał z martwych, dał nam światło na życie i nieśmiertelność. Chrystus zmartwychwstały, uwielbiony, żyje we wspólnocie swoich uczniów. I dlatego przeżywamy bardzo wielką radość, którą trzeba wszystkim przekazywać. Dzieląc się tą radością płynącą z wiary w moc miłości Bożej , która się nigdy nie kończy, my duszpasterze z księżmi seniorami i diakonem Michałem , składamy WAM najserdeczniejsze życzenia: Niech Zmartwychwstały PAN będzie dla WAS światłem i mocą w głoszeniu dla bliźnich radosnej nowiny o zmartwychwstaniu Zbawiciela. Życzymy, aby Zmartwychwstały Pan zawsze był dla Was drogą, prawdą i życiem, a będąc czytelnym znakiem Boga i promieniując Jego łaską, byście mogli zachęcać nowe pokolenie na drogę prawdziwego życia. Także niech Wam służą na każdy dzień: zdrowie, szczęście, radość i pokój. Prosimy od nas kapłanów przekazać świąteczne życzenia tym, którzy nie mogą uczestniczyć w świątecznych uroczystościach ze względu na stan ich niesprawności i choroby. Szczęść Boże.